Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Actueel nieuws

20 | 10 | 2019

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) oktober 2019

Nieuwsbrief met tips voor de ondernemer, de DGA, werkgever en werknemer en voor elke belastingbetaler.

07 | 10 | 2019
Verlaag uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Verlaag uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)

Bent u (of is uw partner) opgenomen of wordt u (of uw partner) binnenkort opgenomen in een instelling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)? U weet ongetwijfeld dat de eigen bijdrage Wlz fors kan zijn. In deze brief leggen wij eerst kort uit hoe u die eigen bijdrage kunt berekenen. Daarna schetsen we een paar mogelijke maatregelen die u kunt treffen om de eigen bijdrage te verlagen.

06 | 10 | 2019
De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): aanmelden of afmelden?

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): aanmelden of afmelden?

Sinds 1 juni jl. kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. Doet u nu geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet minder dan € 20.000?

18 | 09 | 2019

FiscKoffer(tje) 2019

Prinsjesdag 2019 Belastingplannen 2020 en meer nieuwe wetgeving

27 | 08 | 2019
Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele contracten met werknemers te sluiten.

27 | 08 | 2019
Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Tot voor kort was het advies om bij tijdelijke arbeidscontracten de volgorde 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden aan te houden, zodat de maximale arbeidsduur met de werknemer uitkomt op 23 maanden. Daarmee blijft de arbeidsduur precies onder de 24 maanden, waardoor u geen transitievergoeding verschuldigd bent bij een definitief afscheid na het derde contract. Dit advies kan in de prullenbak.

27 | 08 | 2019
Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang.

27 | 08 | 2019
Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Uw werknemers hebben bij het einde van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en u het initiatief tot ontslag hebt genomen. Dat geldt ook bij ontslag van een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 is de transitievergoeding weliswaar lager, maar die bent u dan al wel verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na 24 maanden).

18 | 08 | 2019

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) augustus 2019

Nieuwsbrief met tips voor de ondernemer, de DGA, werkgever en werknemer en voor elke belastingbetaler.

14 | 08 | 2019
VERKEERSHINDER

VERKEERSHINDER

Afsluiting kruising Bataweg/Europaplein en Batabrug