Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

22 | 11 | 2020
Basis- en vergroeningspremie 2020 bekend

Basis- en vergroeningspremie 2020 bekend

Onlangs is de basis- en vergroeningspremie 2020 vastgesteld. De uitbetaling start vanaf 1 december. Bij de uitbetaling wordt een budgetkorting toegepast. Heeft u eerder dit jaar een voorschot ontvangen? Dan wordt dit met uw uitbetaling verrekend.

15 | 11 | 2020
Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Binnenkort kunt u zogenaamde kennisvouchers (waardebonnen) aanvragen voor een specifiek bedrijfsadvies. Zo’n voucher kunt u gebruiken voor individueel advies, groepsadvies of een ‘Verdiepingscursus stikstof’.

08 | 11 | 2020
Uiterlijk 30 november coronasteun aardappelteler aanvragen

Uiterlijk 30 november coronasteun aardappelteler aanvragen

Bent u aardappelteler of ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw en heeft u ‘coronasteun’ aangevraagd? U kunt t/m 30 november de definitieve vaststellingsaanvraag indienen. Deze termijn is met een maand verlengd. Bij deze vaststellingsaanvraag moet u afhankelijk van de te ontvangen steun de juiste verklaring toevoegen.

08 | 11 | 2020
Op klei en löss afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Op klei en löss afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Teelt u op klei- of lössgrond gewassen in ruggen of bedden? Dan is de kans groot dat u vanaf 2021 zogenaamde ‘afspoelingsbeperkende maatregelen’ moet nemen. De maatregelen zijn onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het is daarom vrijwel zeker dat u vanaf volgend jaar moet kiezen uit één van de volgende drie maatregelen: drempels, greppels/sleuven of een akkerrand.

18 | 10 | 2020
Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Op zand en loss meldplicht mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf volgend jaar, de percelen waarop u de mais gaat telen, moet aanmelden. Daarnaast mag u, op deze percelen, pas vanaf 1 april drijfmest uitrijden. Dit blijkt uit de voorgestelde aanpassingen die per 2021 in moeten gaan.

11 | 10 | 2020
Extern salderen en verleasen in enkele provincies

Extern salderen en verleasen in enkele provincies

In enkele provincies is extern salderen en/of verleasen van stikstofruimte toegestaan. Heeft u stikstofruimte nodig of juist over? Dan kunt u hier mogelijk gebruik van maken. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mag echter niet toenemen. Schakel wel een specialist in om deze complexe materie met u door te nemen. Het is namelijk erg ingewikkeld en de (on)mogelijkheden en risico’s zijn afhankelijk van uw specifieke situatie.

27 | 09 | 2020
Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Vanggewas invulling na mais op zand en löss uiterlijk 1 oktober in GO

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Dan bent u verplicht om na de maisteelt een vanggewas te telen. De invulling en de voorwaarden hangen af van het ‘type’ mais en het oogstmoment. De datum 1 oktober speelt hierbij een belangrijke rol. Wijzigt het tijdstip van inzaaien naar een datum na 1 oktober of andersom? Meldt dit dan uiterlijk 1 oktober in de Gecombineerde opgave.

13 | 09 | 2020
Drijfmest uitrijden na mais op zand- en lössgrond toegestaan

Drijfmest uitrijden na mais op zand- en lössgrond toegestaan

RVO heeft haar standpunt aangepast. U mag nu na de teelt van mais op zand- en lössgrond toch mest uitrijden. Uiteraard binnen de normale uitrijperioden, dus drijfmest t/m 15 september. Ook moet u dan een groenbemester telen, maar dat bent u toch al verplicht.

25 | 08 | 2020
Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Informatie PAS-melding t/m 1 oktober

Wilt u uw PAS-melding laten omzetten in een formele toestemming? De uiterste datum voor het indienen van informatie is uitgesteld naar uiterlijk 1 oktober 2020. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

11 | 08 | 2020
Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw

Vaststelling steun fritesaardappelen, sierteelt en voedingstuinbouw

Heeft u als fritesaardappelteler steun aangevraagd i.v.m. de coronacrisis? En vraagt u bovendien niet meer steun aan dan € 25.000? Dan is een accountantsverklaring niet meer nodig. U moet wel een ‘Eigen verklaring’ indienen. Uiteraard willen wij u helpen bij het indienen van de ‘Eigen verklaring’, maar dat is geen verplichting. Deze ‘Eigen verklaring’ geldt ook voor telers en andere ondernemers uit de sierteelt en voedingstuinbouw.