Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

21 | 02 | 2024
Eco-activiteit weiden, vooraf aanmelden bij Qlip

Eco-activiteit weiden, vooraf aanmelden bij Qlip

De eco-activiteit ‘weiden’ is voor 2024 fors aangescherpt. Naast een hoger aantal uren weidegang voor melkkoeien, geldt ook een maximaal aantal melkkoeien per hectare huiskavel. Ook moet u zich melden bij Qlip voordat u uw koeien gaat weiden.

18 | 02 | 2024
Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd, uiterlijk 29 feb. melden

Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd, uiterlijk 29 feb. melden

Dit jaar kunt u zich weer aanmelden voor de ‘Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest’. U moet zich uiterlijk 29 februari melden bij RVO. De voorwaarden zijn gelijk aan de voorgaande jaren.

11 | 02 | 2024
Vamil en MIA: Milieulijst 2024

Vamil en MIA: Milieulijst 2024

Wilt u gebruik maken van de Vamil en/of MIA? Dan moet uw investering op de ‘Milieulijst’ staan. Onlangs is de ‘Milieulijst 2024’ gepubliceerd. De percentages voor vrije afschrijving (Vamil) of investeringsaftrek (MIA) zijn onveranderd.

03 | 02 | 2024
GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst

GLB: Subsidie o.b.v. investeringslijst

Op dit moment hebben enkele provincies een interessante subsidieregeling op basis van een investeringslijst opengesteld. De verwachting is dat andere provincies volgen.

22 | 01 | 2024
Aanvullende gegevens meestal uiterlijk 31 januari

Aanvullende gegevens meestal uiterlijk 31 januari

Heeft u van RVO een uitnodiging gekregen om de ‘Aanvullende gegevens’ aan te leveren? In de meeste situaties moet u dit uiterlijk 31 januari aanleveren. Dit geldt ook voor de meeste derogatiebedrijven.

22 | 01 | 2024
Bemestingsplan niet-derogatiebedrijf: geplande bemesting per gewas voldoende

Bemestingsplan niet-derogatiebedrijf: geplande bemesting per gewas voldoende

Ook bedrijven zonder derogatie zijn sinds 2023 verplicht om een bemestingsplan op te stellen. RVO heeft de voorwaarden voor dit bemestingsplan nu wat praktisch uitgelegd. Ook een bemestingsplan op gewasniveau is nu voldoende.

10 | 01 | 2024
Eco-activiteit op bufferstrook en als 'niet-productief'?

Eco-activiteit op bufferstrook en als 'niet-productief'?

Wilt u een eco-activiteit toepassen op een verplichte bufferstrook? Ook in 2024 blijft dit in de meeste gevallen toegestaan. Een eco-activiteit inzetten op ‘niet-productief areaal’ mag echter vaak niet.

07 | 01 | 2024
Uiterlijk 14 maart bemestingsplan 'alle' bedrijven

Uiterlijk 14 maart bemestingsplan 'alle' bedrijven

Alle bedrijven die in 2024 dierlijke mest of kunstmest gebruiken moeten een bemestingsplan opstellen. Dit geldt ook als u geen derogatie toepast.

26 | 12 | 2023
Derogatie 2024: lagere normen, later aanvragen

Derogatie 2024: lagere normen, later aanvragen

Vanaf 2024 worden de eisen voor derogatiebedrijven behoorlijk aangescherpt. Zo wordt het aantal NV-gebieden fors uitgebreid. Daarnaast kunt u vanaf 2024 op de percelen in een zone van 250 meter rondom veel Natura 2000-gebieden geen derogatie meer aanvragen. Het aanvragen van een derogatievergunning kan van 1 t/m 29 februari.

26 | 12 | 2023
Forse meer NV-gebieden: stikstofnorm 5% of 10% lager

Forse meer NV-gebieden: stikstofnorm 5% of 10% lager

Vanaf 2024 wordt de stikstoftotaalnorm van alle percelen in ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) met 5% gekort. Ligt uw perceel in een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg? En is de grondsoort zand of löss? Dan wordt de korting 10%.