Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

07 | 09 | 2021
T/m 15 september nog beperkte mogelijkheden voor mestaanwenden

T/m 15 september nog beperkte mogelijkheden voor mestaanwenden

Onlangs is bekendgemaakt, dat u in enkele gemeenten in Noord-Nederland nog t/m 15 september dunne fractie op grasland mag uitrijden. Op bouwland mag u in heel Nederland t/m 15 september drijfmest aanwenden. Dit is een bestaande regel evenals de mogelijkheid om op klei- en veengrond nog vaste mest uit te rijden.

16 | 08 | 2021
'Vrijwillige' stikstofmaatregelen melkveehouderij

'Vrijwillige' stikstofmaatregelen melkveehouderij

Bent u melkveehouder? Dan krijgt u op termijn te maken met ‘vrijwillige’ managementmaatregelen om de stikstofemissie op uw bedrijf verder te verlagen. Onlangs heeft minister Schouten hierover afspraken gemaakt met diverse sectorpartijen.

16 | 08 | 2021
Locatie paarden: bedrijfs- en/of I&R-register

Locatie paarden: bedrijfs- en/of I&R-register

Houdt u paarden? Dan moet u de verblijfslocatie vastleggen in uw bedrijfs- en/of I&R-register. Onder voorwaarden kunt u het I&R-register ook gebruiken als bedrijfsregister.

15 | 08 | 2021
Nu pilot voor Omschakelprogramma, in najaar subsidie

Nu pilot voor Omschakelprogramma, in najaar subsidie

Reeds eerder heeft minister Schouten het zogenaamde ‘Omschakelprogramma Duurzame Landbouw’ aangekondigd. Met dit programma worden ondernemers gestimuleerd versneld om te schakelen naar ‘een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’. Voor het investeringsfonds start nu een pilot. In september volgt een werkkapitaalregeling. Een subsidie voor een bedrijfsplan kunt u dit najaar aanvragen.

15 | 08 | 2021
Voorschot bedrijfstoeslag: aanvraag t/m 24 augustus

Voorschot bedrijfstoeslag: aanvraag t/m 24 augustus

U kunt t/m 24 augustus 2021 alsnog een voorschot voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 300 per betalingsrecht.

15 | 08 | 2021
Ecoregeling in GLB 2023

Ecoregeling in GLB 2023

Binnen het nieuwe GLB (vanaf 2023) kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor ‘maatschappelijke diensten’ en geen inkomenssteun.

15 | 08 | 2021
Basispremie en -voorwaarden in GLB 2023

Basispremie en -voorwaarden in GLB 2023

Onlangs is in ‘Brussel’ een akkoord bereikt over het nieuwe GLB voor de periode 2023-2027. Veel details moeten nog uitgewerkt worden. Toch kan een inschatting worden gemaakt over de hoogte van de nieuwe basispremie. Wilt u deze basispremie ontvangen? Dan moet u aan de basisvoorwaarden voldoen.

11 | 07 | 2021
BEX 2021: enkele wijzigingen, beperkt effect

BEX 2021: enkele wijzigingen, beperkt effect

In 2021 kunt u net als voorgaande jaren de stikstof- en fosfaatproductie van uw melkvee aan de hand van de BEX bepalen. Voor de berekening van 2021 moet u rekenen met de actuele ‘Handreiking’. Onlangs is de ‘Handreiking BEX 2021’ gepubliceerd. De nieuwe handreiking bevat enkele aanpassingen.

07 | 07 | 2021
Langetermijnprognoses varkenshouderij

Langetermijnprognoses varkenshouderij

De langetermijnprognoses voor de varkenshouderij zijn bekendgemaakt. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 378 per gemiddeld aanwezige zeug. Voor de varkenshouderij is het saldo € 68 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. U kunt de begrotingsnomen o.a. gebruiken bij bedrijfsbegrotingen voor de komende 5 tot 10 jaar.

27 | 06 | 2021
Aanvraag kennisvoucher? Vanaf 1 juli eHerkenning 3 nodig

Aanvraag kennisvoucher? Vanaf 1 juli eHerkenning 3 nodig

Wilt u een kennisvoucher aanvragen? Vanaf 1 juli 2021 heeft u hiervoor eHerkenning niveau 3 nodig. U kunt echter alleen nog een cursusvoucher aanvragen.