Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

23 | 11 | 2021
Mestvoorraden: wat zijn de gehalten?

Mestvoorraden: wat zijn de gehalten?

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee komt ook de tijd dat u uw mestboekhouding weer moet afronden. Per jaar moet u de mestvoorraad bepalen en met welke gehalten u moet rekenen.

17 | 11 | 2021
Vergoeding PAS-melders

Vergoeding PAS-melders

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? En heeft u dit bij RVO gemeld voor legalisatie? Dan kunt u bij RVO een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten aanvragen.

15 | 11 | 2021
Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

Uitstel rVDM: invoering per 1 januari 2023

De invoering van het rVDM is opnieuw met één jaar uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is gepland op 1 januari 2023. Dit betekent dat in 2022 het systeem van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) niet verandert.

31 | 10 | 2021
Hoogte basis- en vergroeningspremie 2021 bekend

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2021 bekend

De basispremie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare, de vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare. Deze bedragen zijn gelijk aan 2020.

27 | 10 | 2021
Aanmelden fosfaatverrekening 2021

Aanmelden fosfaatverrekening 2021

Heeft u dit jaar te veel fosfaat op uw bouwland gebruikt? Dan kunt u deze overschrijding onder voorwaarden verrekenen met aankomend jaar. U moet de ‘fosfaatverrekening’ uiterlijk 31 december melden bij RVO.

26 | 10 | 2021
Voucher voor bedrijfsplan 'omschakeling

Voucher voor bedrijfsplan 'omschakeling

Heeft u ideeën voor het omschakelen naar duurzame landbouw? Wilt u deze ideeën verder uitwerken in een bedrijfsplan? Dan kunt u vanaf 1 november 2021 een voucher aanvragen, waarmee u subsidie kunt krijgen voor het opstellen van een bedrijfsplan. Wees er snel bij, want RVO handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst.

26 | 10 | 2021
Voorstel verplicht vanggewas op zand en löss in 7e Actieprogramma

Voorstel verplicht vanggewas op zand en löss in 7e Actieprogramma

Het concept 7e Actieprogramma bevat meerdere ingrijpende maatregelen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een verplicht vanggewas op bouwland gelegen op zand- en lössgrond. Vanaf 2023 moet u op 60% van uw bouwland een vanggewas telen. Vanaf 2027 geldt dit voor al uw bouwland gelegen op zand- en lössgrond.

26 | 10 | 2021
Voorstel verplichte bufferstroken langs sloot in 7e Actieprogramma

Voorstel verplichte bufferstroken langs sloot in 7e Actieprogramma

De voorgestelde maatregelen uit het 7e Actieprogramma zijn over het algemeen ingrijpend. Zo ook de verplichting om langs sloten een bufferstrook van 2 meter aan te houden. Deze teeltvrije zone is op dit moment tussen de 0,5 en 1,5 meter. Daarnaast worden de huidige 5 meter zones langs ‘kwetsbare waterlopen’ tegen het licht gehouden en wellicht uitgebreid.

20 | 10 | 2021
Voorstel verplichte rotatie rustgewassen in 7e Actieprogramma

Voorstel verplichte rotatie rustgewassen in 7e Actieprogramma

In het ontwerp 7e Actieprogramma zijn diverse ingrijpende maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de verplichte rotatie met rustgewassen op bouwland. Op graasdierbedrijven is een aanvullende eis voorgesteld. Vanaf 2023 moet ieder jaar op 60% van het areaal een rustgewas worden geteeld. Vanaf 2027 minimaal 70%.

28 | 09 | 2021
Landelijke opkoopregeling tweede kwartaal 2022 open

Landelijke opkoopregeling tweede kwartaal 2022 open

De eerste openstelling van de eerder aangekondigde landelijke opkoopregeling is gepland voor het tweede kwartaal 2022. Deze vrijwillige regeling is bedoeld voor melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven. Omdat de details nog niet bekend zijn, kunt u helaas nog niet beoordelen of u eventueel in aanmerking komt.