Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

13 | 03 | 2023
Pacht en meetellen sloten en landschapselementen

Pacht en meetellen sloten en landschapselementen

Pacht u een perceel grond? Dan kunt u ook aanliggende sloten en andere landschapselementen opgeven in de Gecombineerde opgave. U moet wel het beheer/gebruik hebben. Ook moet de verpachter hiermee akkoord zijn.

13 | 03 | 2023
Gecombineerde opgave: een hele klus, begin op tijd

Gecombineerde opgave: een hele klus, begin op tijd

De Gecombineerde opgave is dit jaar een hele klus! Dit begint al met het intekenen met uw percelen, bufferstroken en landschapselementen. Invullen kan tot uiterlijk 15 mei. Het belang is groot. Met de Gecombineerde opgave meld u zich aan voor GLB-subsidies. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet u ook uw geplande eco-activiteiten doorgeven.

20 | 02 | 2023
Subsidiabel areaal voor GLB

Subsidiabel areaal voor GLB

In het nieuwe GLB zijn, net als voorheen, landbouwgronden waarop u landbouwactiviteiten uitvoert subsidiabel. Nieuw is dat ook sloten en andere landschapselementen subsidiabel zijn. Er gelden wel bepaalde voorwaarden, zoals het feitelijke gebruik of beheer.

20 | 02 | 2023
Uitleg 'aangrenzend' landschapselement

Uitleg 'aangrenzend' landschapselement

Voor het GLB moet een landschapselement aangrenzend aan landbouwareaal of bouwland liggen. Wat is ‘aangrenzend’?

01 | 02 | 2023
Meer gebieden met lager derogatienorm en extra eisen

Meer gebieden met lager derogatienorm en extra eisen

Wilt u in 2023 derogatie aanvragen en heeft u percelen in het waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland of Brabantse Delta? Dan krijgt u vanaf 2023 (ook) te maken met de lagere derogatienorm. Dit geldt voor alle grondsoorten. Daarnaast moet u als derogatiebedrijf in deze gebieden ook op klei- en veengrond na mais een vanggewas telen en krijgt u te maken met strengere regels rondom graslandvernietiging.

01 | 02 | 2023
Geen gebruiksruimte bufferstroken en niet-productieve grond

Geen gebruiksruimte bufferstroken en niet-productieve grond

Bufferstroken tellen ook in 2023 (toch) niet mee voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Dit geldt ook voor gronden waarop, vanuit het GLB, geen productie is toegestaan. Dit is van belang voor uw gebruiksnormenberekening en uw mestverwerkingsplicht.

01 | 02 | 2023
rVDM: de nieuwe manier om mesttransporten te melden

rVDM: de nieuwe manier om mesttransporten te melden

Sinds dit jaar moet u bij een mesttransport gebruik maken van het ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest’. Als u zelf mest transporteert moet u nu diverse meldingen digitaal indienen via e-CertNL. Voorafgaand en tijdens het transport moeten deze meldingen worden gedaan. Nieuw is ook dat u na het transport als afnemer of leverancier het transport altijd moet bevestigen. Ook via e-CertNL.

29 | 01 | 2023
Stikstofnorm melkkoeien: biologisch nu gelijk aan gangbaar

Stikstofnorm melkkoeien: biologisch nu gelijk aan gangbaar

Heeft u biologische melkkoeien? Vanaf 2023 moet u de stikstofproductie van uw melkkoeien anders bepalen. De stikstofproductienorm wordt gelijk gesteld aan de norm voor gangbaar gehouden melkkoeien. Voor uw jongvee gelden nog wel andere stikstofnormen.

07 | 01 | 2023
Groenbedekking 2023: t/m februari op het land

Groenbedekking 2023: t/m februari op het land

Wilt u de eco-activiteit ‘Groenbedekking’ inzetten voor de eco-regeling? Op de betreffende percelen moet tot en met eind februari de juiste groenbemester op het land aanwezig zijn. U mag dit gewas pas vanaf maart vernietigen, dit mag alleen mechanisch.

07 | 01 | 2023
Aanvraag derogatie 2023 later, waarschijnlijk pas na 1 februari

Aanvraag derogatie 2023 later, waarschijnlijk pas na 1 februari

In 2023 kunt u weer gebruik maken van derogatie. Hiervoor moet u tijdig een derogatievergunning aanvragen. Normaal zou u dit uiterlijk 31 januari moeten doen. Echter worden in 2023 de gebieden waar de lagere derogatienorm geldt uitgebreid. Deze gebieden zijn nog niet vastgesteld, pas nadat deze gebieden bekend zijn kunt u een derogatievergunning aanvragen.