Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

18 | 06 | 2024
Opnieuw uitstel begin weidegang

Opnieuw uitstel begin weidegang

Vanwege de natte omstandigheden is de uiterste startdatum voor weidegang voor de eco-premie opnieuw verschoven. U moet nu uiterlijk op 1 juli met beweiden starten. De overige voorwaarden blijven gelijk. Voor veel bedrijven zal het, met een late start, heel lastig zijn het benodigde aantal uren te behalen.

17 | 06 | 2024
Subsidie voor o.a. mechanisch onderwerken vanggewas

Subsidie voor o.a. mechanisch onderwerken vanggewas

Vanaf 20 juni kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van een machine waarmee u een groenbemester/vanggewas kunt vernietigen zonder gebruik van chemische middelen. Het gaat bijvoorbeeld om een schijveneg, messenwals, ecoploeg maar ook een rotorkopeg wordt genoemd. Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor machines waarop niet-chemische wijze ziekten, plagen en onkruiden kunnen worden bestreden.

05 | 06 | 2024
Aanvraag subsidie 'behoud grasland' vanaf 15 juli

Aanvraag subsidie 'behoud grasland' vanaf 15 juli

Heeft u derogatie? Dan kunt u de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ aanvragen. Mogelijk komt u ook zonder derogatie in aanmerking. De aanvraagperiode is onlangs verplaatst naar 15 juli t/m 26 augustus.

03 | 06 | 2024
SABE 2024: adviesvouchers vanaf 5 juni aanvragen

SABE 2024: adviesvouchers vanaf 5 juni aanvragen

Heeft u plannen om uw bedrijf te verduurzamen? Dan kunt u een voucher (subsidie) aanvragen voor advies over duurzaam ondernemen. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toereikend is.

21 | 05 | 2024
Startdatum minimale bedekking groene braak pas vanaf 15 juni

Startdatum minimale bedekking groene braak pas vanaf 15 juni

Past u Groene braak toe als eco-activiteit? De minimale bodembedekking van 80% hoeft u nu pas vanaf 15 juni te behalen. Vanwege de natte weersomstandigheden is deze eis uitgesteld. De overige voorwaarden blijven onveranderd.

21 | 05 | 2024
Verlengde weidegang, start uiterlijk 1 juni

Verlengde weidegang, start uiterlijk 1 juni

Vanwege het natte voorjaar is de uiterste startdatum voor weidegang voor de eco-premie verschoven. U moet nu uiterlijk op 1 juni met beweiden zijn gestart. De overige voorwaarden blijven gelijk.

21 | 05 | 2024
Adviessubsidies voor omschakeling naar duurzame landbouw

Adviessubsidies voor omschakeling naar duurzame landbouw

Om toekomstbestendig te ondernemen kunt u als agrarisch ondernemer er niet om heen om uw bedrijf aan te passen en te verduurzamen. Hierdoor moet u keuzes maken; innoveren, extensiveren, omvormen, verplaatsen, starten, overnemen of zelfs stoppen? Om een juiste keuze te maken is het belangrijk om goed advies in te winnen en de volgende stap(pen) te bepalen.

13 | 05 | 2024
Stikstoftotaalnorm groenbemester als hoofdteelt

Stikstoftotaalnorm groenbemester als hoofdteelt

Als u een groenbemester teelt als hoofdteelt kunt u hiervoor stikstofruimte krijgen. U moet dan wel een niet-vlinderbloemige groenbemester telen.

13 | 05 | 2024
Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

Subsidie Behoud graslandareaal: vanaf 1 juni, bedrag verhoogd

U kunt, als u aan de voorwaarden voldoet, vanaf 1 juni de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ aanvragen. Het totale budget en het bedrag per 10 kg daling zijn onlangs verhoogd. U kunt de aanvraag t/m 30 juni indienen.

28 | 04 | 2024
Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

Opkoopregelingen: verhoging budgetten, Lbv+ verlengd

De budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn verhoogd, waardoor naar verwachting alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast is de openstellingsperiode van Lbv+ verlengd.