Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

09 | 08 | 2020
Rekentool voermaatregel melkvee

Rekentool voermaatregel melkvee

Ondanks de vele discussies en protesten is de kans groot dat u, als melkveehouder, vanaf 1 september 2020 moet voldoen aan de ‘Voermaatregel melkvee’. Vanaf dat moment mag u geen krachtvoeders op voorraad hebben met een hoger ruw eiwitgehalte dan de gestelde normen. Wilt u gebruikmaken van een hogere ruw eiwitgehalte in krachtvoeders? Met een rekentool kunt u bepalen of dit voor u van toepassing kan zijn. Het is van belang om tijdig uw ‘max. RE-norm’ te bepalen. Het is immers zo 1 september.

09 | 08 | 2020
Derogatie twee jaar verlengd, uiterlijk 4 september aanvragen

Derogatie twee jaar verlengd, uiterlijk 4 september aanvragen

U kunt in 2020 en 2021 weer gebruikmaken van de derogatie. In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uw bemestingsplan eveneens uiterlijk 4 september opstellen. Daarnaast gelden enkele extra voorwaarden, zoals bij het gebruik van de sleepvoetbemester. Houd rekening met de (extra) voorwaarden en uitgestelde data.

09 | 08 | 2020
Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras

Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras

Bent u melkveehouder en heeft u één of meerdere melkkoeien van zeldzame runderrassen in uw melkveestapel? Dan kunt u in de periode 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150,- per melkkoe. U kunt de subsidie meerdere jaren aanvragen: in 2021 en mogelijk ook in 2022. De subsidie is niet bedoeld voor zoogkoeien.

19 | 07 | 2020
PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven

PAS-meldingen: gegevens aan provincie doorgeven

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding bij uw provincie ingediend? Minister Schouten wil deze ‘PAS-meldingen’ omzetten in een formele toestemming.

19 | 07 | 2020
Betalingsrechten twee jaar langer

Betalingsrechten twee jaar langer

Het nieuwe GLB wordt nagenoeg zeker met twee jaar uitgesteld. Dit betekent o.a. dat uw betalingsrechten t/m 2022 blijven bestaan. De waarde van uw betalingsrechten zal wel verder afnemen.

05 | 07 | 2020
Derogatie 2020-2021

Derogatie 2020-2021

Onlangs heeft het Nitraatcomité van de EU een positief advies gegeven over derogatie 2020-2021. Hiermee wordt derogatie binnenkort officieel verleend. De meeste voorwaarden zijn ongewijzigd, maar er worden nu wel extra voorwaarden gesteld. Binnenkort worden de aanmelddatum en andere data voor derogatie 2020 bekendgemaakt.

05 | 07 | 2020
Geringe wijziging BEX 2020 en verruiming voorwaarden

Geringe wijziging BEX 2020 en verruiming voorwaarden

Heeft u relatief veel jongvee op uw bedrijf en wilt u de BEX toepassen? Vanaf 2020 zijn hiervoor meer mogelijkheden. Nieuw is dat u de BEX ook mag toepassen, indien 50% tot 70% van de fosfaatproductie van uw melkvee afkomstig is van melkkoeien. Wel mag u niet te veel pinken hebben ten opzichte van uw kalveren. Daarnaast zijn er minimale aanpassingen in de rekenregels.

17 | 06 | 2020
Pachtnormen 2020: meeste (fors) lager

Pachtnormen 2020: meeste (fors) lager

De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages voor los land zijn bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020. Controleer of uw pachtprijs goed wordt doorgevoerd.

17 | 06 | 2020
BGT-check 2020 voor 20.000 bedrijven

BGT-check 2020 voor 20.000 bedrijven

RVO nodigt tot en met oktober 2020 wekelijks circa 1.000 bedrijven uit om de ‘BGT-check’ uit te voeren. Ontvangt u een uitnodiging? Dan kunt u de eventueel gewijzigde topografische grenzen van uw percelen controleren.

10 | 06 | 2020
Vanaf 2021 beperkingen bij ruggen- en aardappelteelt

Vanaf 2021 beperkingen bij ruggen- en aardappelteelt

Teelt u gewassen in ruggen op klei- of lössgrond? De kans is groot dat u vanaf 2021 te maken krijgt met extra maatregelen. Daarnaast gaat waarschijnlijk bij de teelt van aardappelen op zand- en lössgrond een korting van de stikstofgebruiksnorm gelden, als u de aardappelen teelt na vernietiging van de graszode. De voorgestelde maatregelen zijn nog niet definitief.