Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

12 | 02 | 2020
Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Heeft u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond? Vanaf 2020 raakt u betalingsrechten kwijt indien u in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten heeft benut.

04 | 02 | 2020
Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd

Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd

Vraagt u in 2020 bedrijfstoeslag aan? U zult dan ook aan de vergroeningseisen moeten voldoen, tenzij u daarvoor vrijgesteld bent. De vergroeningseisen zijn in 2020 gelijk aan 2019. De invulling is wat gewijzigd. De optie ‘Braak met drachtplanten’ is uitgebreid. U kunt geen gebruik meer maken van het Veldleeuwerikpakket.

03 | 02 | 2020
Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Bent u particulier en heeft u grond in gebruik of wilt u mest uitrijden op grond van een particulier? U mag dan niet de ‘reguliere’ gebruiksnormen toepassen. Op deze percelen geldt de norm voor ‘overige grond’. Deze normen gelden ook voor percelen waarover u onvoldoende beschikkingsmacht heeft zoals een evenemententerrein. Welke nieuwe normen gelden vanaf 2020?

22 | 01 | 2020
Gewijzigde dierlijke (mest)normen vanaf 2020

Gewijzigde dierlijke (mest)normen vanaf 2020

Meerdere diernormen zijn vanaf 2020 gewijzigd. U zult bij het opstellen van uw mestberekening rekening moeten houden met de nieuwe normen. Ook zijn de omschrijvingen van melkvee aangepast.

22 | 01 | 2020
Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’. Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen.

20 | 01 | 2020

Nieuwsbrief AgroActualiteiten

Stand van zaken stikstofproblematiek Stalcapaciteit van belang bij salderen Fiscaal voordeel bij investeringen Diverse forfaits dieren gewijzigd Fosfaatruimte en -klasse gewijzigd Niet benutte betalings-rechten vervallen

22 | 12 | 2019
Derogatie 2020 nog niet bekend: gevolgen einddatums

Derogatie 2020 nog niet bekend: gevolgen einddatums

Wilt u in 2020 (weer) gebruik maken van derogatie? Waarschijnlijk wordt pas in maart of april 2020 duidelijk of de derogatie met twee jaar wordt verlengd. Dit heeft ook invloed op de diverse ‘einddatums’, zoals het aanvragen van uw derogatievergunning, het opstellen van uw bemestingsplan en het nemen van grondmonsters.

18 | 12 | 2019
Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

Fosfaatverrekening alleen voor dierlijke en organische mest

U kunt bij een onvoorziene overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm op bouwland gebruikmaken van fosfaatverrekening. De overschrijding mag niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland bedragen. Daarnaast mag de overschrijding alleen zijn ontstaan door organische mest (incl. dierlijk) waarvan de samenstelling tijdens het bemesten onbekend was.

08 | 12 | 2019
Subsidie Jonge landbouwers 2019 opengesteld

Subsidie Jonge landbouwers 2019 opengesteld

De subsidie Jonge landbouwers 2019 is opengesteld t/m 7 februari 2020. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast moet uw investering op de provinciale investeringslijst staan. Niet alle provincies hebben alle investeringscategorieën opengesteld.

08 | 12 | 2019
Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan

Wintergraan na snijmais als GPS oogsten toegestaan

Teelt u na gangbare snijmais een wintergraan als verplicht vanggewas? U moet dit gewas dan laten staan als hoofdteelt. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO nu aangegeven dat u dit wintergraan als geheleplantsilage mag oogsten. De korrel moet wel minimaal deegrijp zijn.