Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

07 | 04 | 2019
Informatieplicht energiemaatregelen ook voor u?

Informatieplicht energiemaatregelen ook voor u?

Valt uw bedrijf onder het ‘Activiteitenbesluit’ en heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u uiterlijk op 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht. U moet aan de overheid melden welke verplichte energiebesparende maatregelen u heeft genomen en welke maatregelen u nog gaat nemen.

27 | 03 | 2019
Jonge landbouwers: 'proefmaatschap' vaak niet belemmerend

Jonge landbouwers: 'proefmaatschap' vaak niet belemmerend

Bent u Jonge landbouwer en is er sprake van een ‘proefmaatschap’? Dat kunt u nu toch de toeslag Jonge landbouwers aanvragen met de Gecombineerde opgave. Uw samenwerkingsovereenkomst moet dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

27 | 03 | 2019
Grasland: kies de juiste gewascode

Grasland: kies de juiste gewascode

Voor 2019 is de gewascode 336 voor grasland met een natuurfunctie niet meer te gebruiken. Voor deze gronden moet u nu de reeds bestaande gewascode 331 of 265 gebruiken. In de Gecombineerde opgave moet u vervolgens aangeven dat het natuurterrein betreft.

18 | 03 | 2019
Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier

Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen.

05 | 03 | 2019
Gecombineerde opgave en gewascodes grasland

Gecombineerde opgave en gewascodes grasland

In de periode van 1 maart t/m 15 mei kunt u de Gecombineerde opgave 2019 indienen. Een belangrijke wijziging is, dat u in de Gecombineerde opgave per perceel moet aangeven of er sprake is van natuurterrein. Mede om deze reden is gewascode 336 komen te vervallen.

02 | 03 | 2019
Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal indienen

Voert u mest forfaitair af naar bijvoorbeeld natuurterrein of een particulier? Of voert u mest af via boer-boertransport? Bij deze en alle andere forfaitaire transporten moet u vanaf 1 april het ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ altijd digitaal indienen. Het is dan niet meer mogelijk dit op papier te doen. De termijn van 10 werkdagen na transport blijft hetzelfde.

02 | 03 | 2019
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u vanaf 1 juli 2019 voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’.

17 | 02 | 2019
Ondersteuning voor jonge ondernemer bij bedrijfsovername

Ondersteuning voor jonge ondernemer bij bedrijfsovername

Bent u een jonge agrarische ondernemer en wilt u na de bedrijfsovername investeren in duurzame ontwikkeling? De overheid kan dan wellicht via het bedrijfsovernamefonds garant staan voor deze investering. Ook kunt u dan mogelijk gebruikmaken van het opleidings- en coachingstraject.

17 | 02 | 2019
Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

Heeft u zich voor 2019 aangemeld voor derogatie? Dan moet u uiterlijk op 28 februari uw grondmonsters up to date hebben en een bemestingsplan hebben opgesteld. Dit jaar heeft u hiervoor door de vorst in januari een maand langer de tijd. Zorg er tevens voor dat u de legeskosten uiterlijk 28 februari heeft betaald.

06 | 02 | 2019
Graasdierpremie: andere voorwaarden, lagere drempel

Graasdierpremie: andere voorwaarden, lagere drempel

Heeft u schapen en/of runderen? Dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de graasdierpremie. De eisen zijn vanaf 2019 aangescherpt. De graslandcorrectie komt hiermee te vervallen. Dit kan voor u zowel positief als negatief uitpakken.