Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

01 | 08 | 2022
Simulatietool GLB eco-regeling beschikbaar

Simulatietool GLB eco-regeling beschikbaar

Vanaf 2023 kunt u, binnen het nieuwe GLB, gebruik maken van de eco-regeling. Wilt u voor uw bedrijf meer inzicht in de eco-regeling? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Simulatietool’ van RVO. Let op, de voorwaarden voor de eco-regeling zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen.

01 | 08 | 2022
Vrijstelling zoogkoeien overdraagbaar

Vrijstelling zoogkoeien overdraagbaar

Bent u zoogkoeienhouder? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij’. De regeling is vanaf nu opgenomen in de ‘Meststoffenwet’. De voorwaarden van de wettelijke regeling zijn gelijk aan die van de ‘oude’ tijdelijke regeling. De vrijstelling is inmiddels overdraagbaar bij een bedrijfsoverdracht.

30 | 07 | 2022
Uiterlijk 31 januari 2023 aanmelden nieuw GLB

Uiterlijk 31 januari 2023 aanmelden nieuw GLB

Wilt u gebruik maken van nieuwe GLB-subsidies vanaf 2023? Dan moet u zich uiterlijk 31 januari 2023 aanmelden bij RVO. Daarnaast geeft u met de Gecombineerde opgave uw ‘definitieve’ bouwplan en eco-activiteiten op. Uiterlijk 30 november 2023 moet u uw definitieve aanvraag voor GLB-subsidies indienen. Hiermee is de ‘aanvraagprocedure GLB-subsidies’ duidelijk anders dan nu.

30 | 07 | 2022
Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen extra GLB steun

Bent u varkens- of pluimveehouder? En heeft u grond waarop u in 2022 uitbetaling van betalingsrechten heeft aangevraagd? Dan ontvangt u in september extra GLB-steun vanuit de Europese landbouwcrisisreserve.

10 | 07 | 2022
Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Inmiddels staat uw bouwplan vast en is het jaar voor de helft voorbij. Een mooi moment om te bepalen of uw nog aanvoerruimte heeft of dat u nog (extra) mest moet afvoeren. Belangrijk om dit voor het einde van het uitrijseizoen te beoordelen.

10 | 07 | 2022
GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

RVO heeft onlangs nieuwe informatie over de eco-regeling op haar site gezet. De eco-regeling is nog niet definitief en kan, op detail, nog wijzigen. Echter, op basis van de informatie van RVO kunt u wel een inschatting maken van uw (on)mogelijkheden.

03 | 07 | 2022
Nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe pachtnormen. Voor de meeste pachtgebieden zijn de pachtnormen beperkt gewijzigd. Echter, voor ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een flinke daling, voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ een forse stijging. Ga voor het nieuwe pachtjaar, vanaf 1 juli 2022, na of de nieuwe pachtnomen goed worden doorgevoerd.

26 | 06 | 2022
Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Heeft u een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Dan kunt u de rand volledig meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het ‘natuurgrond’. U kunt de rand dan niet meetellen voor uw gebruiksnormenberekening.

12 | 06 | 2022
Aanvragen voorschot basis- en vergroeningspremie

Aanvragen voorschot basis- en vergroeningspremie

Ook dit jaar kunt u een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 270 per betalingsrecht. Wilt u dit voorschot ontvangen? Dien uw aanvraag dan tijdig in.

15 | 05 | 2022
Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Zoals u wellicht hebt begrepen is de korting bij de overdracht van fosfaatrechten verlaagd naar 10%. Deze lagere korting is van toepassing op de overdrachten die vanaf 30 april zijn geregistreerd. Er zijn ook situaties waarin u niet te maken krijgt met een korting, deze zijn niet veranderd.