Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

11 | 11 | 2019
Nieuwe maatregelen asbestsanering aangekondigd

Nieuwe maatregelen asbestsanering aangekondigd

Ondanks dat een asbestverbod per 2024 niet doorgaat, blijft het saneren van uw asbestdak actueel. Om sanering aantrekkelijk te maken wil de overheid voor het einde van het jaar een aantal maatregelen presenteren.

02 | 11 | 2019
Vanaf 2020 geen verhoging mestnormen melkvee

Vanaf 2020 geen verhoging mestnormen melkvee

Het is nog onzeker of de normen en diercategorieën van melkvee worden aangepast. Wel is bekendgemaakt, dat de voorgestelde aanpassingen voor 2020 voor hoogproductieve melkkoeien niet doorgaan. Ook de normen voor zelfzuivelaars worden niet aangepast. Of de voorgestelde lagere forfaits voor de overige melkkoeien doorgaan is afhankelijk van het aantal fosfaatrechten t.o.v. het sectorplafond.

28 | 10 | 2019
Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij binnenkort open

Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij binnenkort open

Overweegt u om te stoppen met uw varkenshouderij of de varkenstak? De subsidie ‘Sanering Varkenshouderij’ wordt binnenkort opengesteld. Om deel te kunnen nemen moet uw bedrijf in concentratiegebied Oost of Zuid liggen en er moet sprake zijn van een overbelaste geursituatie.

09 | 10 | 2019
Vrijstelling zoogkoeien 2020 voor einde 2019 melden

Vrijstelling zoogkoeien 2020 voor einde 2019 melden

Bent u zoogkoeienhouder en wilt u vanaf 2020 voor het eerst gebruikmaken van de ‘Vrijstelling zoogkoeienhouderij’? Eén van de voorwaarden is dat u zich tijdig aanmeldt bij RVO. Dit geldt ook wanneer u pas vanaf 2020 vee gaat houden.

09 | 10 | 2019
Einduitspraak pacht en fosfaatrechten

Einduitspraak pacht en fosfaatrechten

Bent u pachter en heeft u fosfaatrechten? Dan is de kans reëel dat de verpachter aanspraak kan maken op (een deel van) de fosfaatrechten. Dit speelt met name als, op 2 juli 2015, sprake was een langdurige pacht van een bepaalde oppervlakte grond en/of gebouwen.

30 | 09 | 2019
Onderzaai mislukt vanggewas overzaaien toegestaan

Onderzaai mislukt vanggewas overzaaien toegestaan

Teelt u gangbare snijmais op zand- of lössgrond en is uw onderzaai door o.a. droogte mislukt? Dan mag u onder voorwaarden na de oogst het vanggewas overzaaien. U mag de snijmais ook na 1 oktober oogsten. Het overgezaaide vanggewas hoeft u volgend jaar niet als hoofdteelt te telen.

29 | 09 | 2019
Formulier beschikbaar voor melden hoofdteelt wintergraan na snijmais

Formulier beschikbaar voor melden hoofdteelt wintergraan na snijmais

Bent u van plan om na de oogst van uw snijmais op zand- en lössgrond een wintergraan te telen als verplicht vanggewas? Dan moet u uiterlijk 1 oktober aan RVO doorgeven dat u dit vanggewas volgend jaar als hoofdteelt gaat telen. Hiervoor is inmiddels het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ beschikbaar.

15 | 09 | 2019
Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Aanmelden fosfaatverrekening 2019

Heeft u in 2019 teveel fosfaat op uw grond gebruikt? U kunt deze overschrijding middels ‘fosfaatverrekening’ onder voorwaarden met 2020 verrekenen. Dit kan alleen indien de overschrijding lager is dan 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet zich uiterlijk 31 december van dit jaar bij RVO aanmelden.

11 | 09 | 2019
Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen

Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen

Bent u vleeskalverenhouder? En wilt u gebruikmaken van de subsidie voor investeren in welzijnsvriendelijke stalvloeren en/of voor investeren in emissiearme stalsystemen? Dan kunt u deze subsidies t/m 30 september aanvragen. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

02 | 09 | 2019
Handboek Melkveehouderij 2019/20 beschikbaar

Handboek Melkveehouderij 2019/20 beschikbaar

Bent u melkveehouder? U kunt nu de nieuwste versie van het Handboek Melkveehouderij raadplegen. Het handboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar.