Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

30 | 03 | 2020
Graasdierpremie: juiste registratie I&R voor 1 januari

Graasdierpremie: juiste registratie I&R voor 1 januari

Vraagt u graasdierpremie aan? Dan moet u vanaf 2020 uw dieren, waarvoor u premie aanvraagt, vóór 1 januari correct in het Identificatie & Registratiesysteem geregistreerd hebben.

26 | 03 | 2020
Vanaf 2020: korting bij onterechte aanvraag Nationale reserve

Vanaf 2020: korting bij onterechte aanvraag Nationale reserve

Ook in 2020 kunt u, als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Vanaf 2020 kan echter een korting worden opgelegd als u ten onrechte een aanvraag indient.

26 | 03 | 2020
Alleen fosfaatdifferentiatie bij opgave PAL en Pw in GO

Alleen fosfaatdifferentiatie bij opgave PAL en Pw in GO

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dan uiterlijk 15 mei het PAL- en/of Pw-getal op in de Gecombineerde opgave. RVO heeft onlangs aangeven dat de fosfaatdifferentiatie alleen kan worden toegepast als de fosfaattoestand van de betreffende percelen tijdig is doorgegeven.

02 | 03 | 2020
Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrectie varkens

Normen staldieren aangepast: hogere stikstofcorrectie varkens

Houdt u staldieren? Per 1 januari 2020 zijn meerdere normen aangepast. Zo krijgt u als varkenshouder in (bijna) alle gevallen te maken met een hogere stikstofcorrectie. Een hogere stikstofcorrectie resulteert in een lagere stikstofproductie in de stalbalans. Bij de andere staldieren zijn de wijzigingen minder ingrijpend.

02 | 03 | 2020
Extra vragen in Gecombineerde opgave

Extra vragen in Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave 2020 zijn veel extra vragen opgenomen. De meeste vragen worden gesteld vanwege de Landbouwtelling en zijn vooral voor bepaalde ‘statistieken’ van belang. Diverse vragen zijn in eerdere jaren ook al eens gesteld.

02 | 03 | 2020
Gecombineerde opgave 2020

Gecombineerde opgave 2020

De periode voor het invullen van de Gecombineerde opgave 2020 is gestart. Het belang van een juiste en volledige opgave is groot, met name als u GLB-subsidies aanvraagt. Daarnaast moet u ook andere zaken goed geregeld hebben.

12 | 02 | 2020
Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller

Heeft u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond? Vanaf 2020 raakt u betalingsrechten kwijt indien u in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten heeft benut.

04 | 02 | 2020
Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd

Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd

Vraagt u in 2020 bedrijfstoeslag aan? U zult dan ook aan de vergroeningseisen moeten voldoen, tenzij u daarvoor vrijgesteld bent. De vergroeningseisen zijn in 2020 gelijk aan 2019. De invulling is wat gewijzigd. De optie ‘Braak met drachtplanten’ is uitgebreid. U kunt geen gebruik meer maken van het Veldleeuwerikpakket.

03 | 02 | 2020
Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Aangepaste norm mestgebruik overige grond en particulier

Bent u particulier en heeft u grond in gebruik of wilt u mest uitrijden op grond van een particulier? U mag dan niet de ‘reguliere’ gebruiksnormen toepassen. Op deze percelen geldt de norm voor ‘overige grond’. Deze normen gelden ook voor percelen waarover u onvoldoende beschikkingsmacht heeft zoals een evenemententerrein. Welke nieuwe normen gelden vanaf 2020?

22 | 01 | 2020
Gewijzigde dierlijke (mest)normen vanaf 2020

Gewijzigde dierlijke (mest)normen vanaf 2020

Meerdere diernormen zijn vanaf 2020 gewijzigd. U zult bij het opstellen van uw mestberekening rekening moeten houden met de nieuwe normen. Ook zijn de omschrijvingen van melkvee aangepast.