Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

18 | 09 | 2023
Verplicht vanggewas na mais op klei en veen derogatiebedrijf in NV-gebied

Verplicht vanggewas na mais op klei en veen derogatiebedrijf in NV-gebied

Past u derogatie toe en teelt u mais op klei- en veengrond? Zijn deze percelen gelegen in de waterschappen ‘Hollands Noorderkwartier’, ‘Delfland’ en/of ‘Brabantse Delta’? Dan moet vanaf dit jaar na de mais verplicht een vanggewas telen. Het soort vanggewas en het teeltduur zijn afhankelijk of u het vanggewas direct aansluitend teelt of niet.

17 | 09 | 2023
Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteiten

Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteiten

Voert u eco-activiteiten niet uit of deels niet uit? Of kunt u niet aan de voorwaarden voldoen? Dan moet u de eco-activiteit actief intrekken. U bent immers verplicht om uw eco-activiteiten door het jaar heen actueel te houden.

03 | 09 | 2023
Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of uw percelen voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Is dit bij een perceel niet het geval en heeft u hierop wel GLB-subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u een bericht van RVO. U kunt dan aanvullend bewijs indienen of het perceel intrekken.

22 | 08 | 2023
Voucher voor cursus 'duurzame landbouw'

Voucher voor cursus 'duurzame landbouw'

U kunt vanaf 1 september een voucher aanvragen voor het volgen van een cursus. De waarde van de voucher bedraagt € 800. De cursus kunt u volgen bij een van de deelnemende kennisinstellingen. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Voucher voor advies duurzame landbouw

Voucher voor advies duurzame landbouw

Vanaf 1 september kunt u een adviesvoucher aanvragen voor een onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw bedrijf. De waarde van de voucher is € 1.500. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Subsidie werktuigen voor vernietigen groenbemester

Subsidie werktuigen voor vernietigen groenbemester

In de periode van 1 t/m 29 september 2023 kunt u subsidie aanvragen voor werktuigen om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van de aanschafkosten. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

22 | 08 | 2023
Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Met een bedrijfsplanvoucher kunt u een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. U kunt het bedrijfsplan ook gebruiken voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag. U kunt de voucher aanvragen in de periode van 1 september t/m 13 oktober. De waarde bedraagt € 6.000. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.

02 | 08 | 2023
Korting bij niet (tijdig) inzaaien vanggewas op zand en löss

Korting bij niet (tijdig) inzaaien vanggewas op zand en löss

Vanaf dit jaar bent u ‘verplicht’ om na de meeste teelten op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas te telen. Teelt u later of helemaal geen vanggewas dan krijgt u een oplopende korting op de stikstofnorm. Percelen waarop u een wintergewas teelt zijn vrijgesteld. Het verplichte vanggewas na mais blijft ongewijzigd.

02 | 08 | 2023
Vanaf 2024 vaak geen stikstofnorm groenbemester meer

Vanaf 2024 vaak geen stikstofnorm groenbemester meer

Vanaf 2024 krijgt u in de meeste situaties geen stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester. De aanscherping werd eerder aangekondigd voor 2023 maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van granen, gras- en koolzaad kunt u in 2024 nog een stikstofgebruiksnorm krijgen.

23 | 07 | 2023
Informatieplicht energiebesparing 2023

Informatieplicht energiebesparing 2023

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan moet u aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf van toepassing zijn. Ook moet u aangeven welke maatregelen u inmiddels al heeft genomen of gaat nemen.