Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

18 | 04 | 2021
Ruimte op natuurterrein afhankelijk van afspraak of standaardnorm

Ruimte op natuurterrein afhankelijk van afspraak of standaardnorm

Heeft u een perceel natuurgrond in gebruik? U mag de mestruimte op het perceel niet meetellen in uw gebruiksnormenberekening. De uitgereden mest en uitgeschaarde dieren tellen echter ook niet mee. De ruimte op uw natuurterrein telt wel mee voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van uw contract. Soms geldt een standaardnorm.

14 | 04 | 2021
Meldingen I&R-paardachtigen nu mogelijk

Meldingen I&R-paardachtigen nu mogelijk

Vanaf 21 april 2021 moet uw ‘paardachtige’ in I&R-paarden gekoppeld worden aan de verblijfplaats (UBN). U kunt nu al, bij RVO, uw paard aanmelden op uw UBN. Dit geldt o.a. voor de eerste aanmelding. U heeft hiervoor wel een UBN nodig.

30 | 03 | 2021
Betalingsrechten vervallen bij twee jaar niet benut

Betalingsrechten vervallen bij twee jaar niet benut

Kunt u voor het tweede jaar niet al uw betalingsrechten benutten? Dan vervalt het aantal betalingsrechten die u in twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. U kunt betalingsrechten nog t/m 15 mei overdragen.

30 | 03 | 2021
Locatie paard registreren per 21 april

Locatie paard registreren per 21 april

Houd u één of meer (hobby)paarden als bedrijf of als particulier? Dan moet u vanaf 21 april de verblijfplaats van uw paard(en) registreren in I&R-paarden.

22 | 03 | 2021
Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei in GO opgeven

Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei in GO opgeven

U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven, dat u gebruik wilt maken van hogere fosfaatgebruiksnormen o.b.v. grondmonsters (fosfaatdifferentiatie). U doet dit door in de Gecombineerde opgave meerdere vinkjes te zetten. Daarnaast moet u per gewasperceel de analyseresultaten invullen. Bij meerdere monsters per topografisch perceel geeft u het gewogen gemiddelde van het betreffende topografisch perceel door.

22 | 03 | 2021
Graasdierpremie: wat is niet-subsidiabele grond?

Graasdierpremie: wat is niet-subsidiabele grond?

Heeft u schapen en/of vrouwelijke runderen waarvoor u graasdierpremie aan wilt vragen? Dan moeten deze graasdieren gedurende een bepaalde periode op niet-subsidiabele grond lopen. U kunt in de perceelsregistratie controleren welke percelen niet-subsidiabel zijn. Het is raadzaam om dit jaarlijks te controleren.

07 | 03 | 2021
Gecombineerde opgave 2021 van start

Gecombineerde opgave 2021 van start

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde opgave 2021 in te vullen? Dan kunt u deze nu indienen. De indieningsperiode loopt t/m 15 mei. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vragen flink verminderd.

01 | 03 | 2021
65 kg korting mais en aardappels na graslandvernietiging

65 kg korting mais en aardappels na graslandvernietiging

Gaat u mais of aardappels telen op voormalige grasland op zand- en lössgrond? Als u het gras dit voorjaar vernietigt, moet u de stikstofgebruiksnorm van de mais of aardappelen met 65 kg korten. Dit geldt ook als u geen derogatie op uw bedrijf toepast. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

21 | 02 | 2021
Grasoogst voor mais op zand- en lössgrond mag voor 15 maart bemest worden

Grasoogst voor mais op zand- en lössgrond mag voor 15 maart bemest worden

U mag, zoals eerder aangegeven, vanaf 2021 alleen mais telen op zand- en lössgrond, indien u het perceel heeft aangemeld bij RVO. Op deze verplicht gemelde percelen mag u pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De uitgestelde uitrijdatum geldt alleen voor bouwland. Teelt u voor de mais nog gras? U mag de grassnede vanaf 16 februari bemesten.

14 | 02 | 2021
Bemesten met sleepvoet? Melden en met water verdunnen

Bemesten met sleepvoet? Melden en met water verdunnen

Wilt u (weer) gebruikmaken van een sleepvoetmachine om uw grasland op klei- en/of veengrond te bemesten? Dat mag alleen als u uw drijfmest met water verdunt. U moet bij iedere kuub mest minimaal een halve kuub water toevoegen. Daarnaast moet u vooraf een melding doen bij RVO. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren.