Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

14 | 01 | 2021
Invoering digitale mestbon in de loop van 2021

Invoering digitale mestbon in de loop van 2021

Het eerder aangekondigde rVDM-systeem is uitgesteld naar een later moment in 2021. Het rVDM-systeem vervangt de papieren mestbon voor een digitale mestbon. Daarnaast moeten rondom het mesttransport diverse meldingen direct worden gedaan middels het rVDM-systeem.

06 | 01 | 2021
Deadlines meststoffenwet in januari en februari

Deadlines meststoffenwet in januari en februari

De maand januari is een maand waarin er verschillende zaken geregeld en gemeld moeten worden. Per 2021 is er ook een nieuwe deadline op 15 februari. Welke zaken moet u de komende tijd regelen?

22 | 12 | 2020
Fosfaattoestand met PAL/Pw soms gunstiger met monster voor 2021

Fosfaattoestand met PAL/Pw soms gunstiger met monster voor 2021

Vanaf 2021 moet u, voor de fosfaatdifferentiatie, de fosfaattoestand van uw bodem bepalen op basis van het PAL- en P-PAE-getal. Heeft u een grondmonster met een monsterdatum van uiterlijk 31 december 2020? Dan mag u de fosfaattoestand nog bepalen op basis het PAL- getal of Pw-getal, zolang het grondmonster geldig is. In sommige situaties kan dit gunstiger zijn.

06 | 12 | 2020
Subsidie Jonge landbouwers 2020 vanaf 7 december

Subsidie Jonge landbouwers 2020 vanaf 7 december

Vanaf 7 december wordt de subsidie voor ‘Jonge landbouwers’ weer opengesteld. Een aanvraag kan t/m 12 februari 2021 worden ingediend. Iedere provincie heeft een investeringslijst opgesteld. Bij nagenoeg iedere provincie is de lijst gelijk. De lijst is t.o.v. vorig jaar met enkele categorieën uitgebreid.

06 | 12 | 2020
Drijfmest op maisperceel vanaf 15 maart

Drijfmest op maisperceel vanaf 15 maart

Eerder is aangekondigd, dat drijfmest op maisland op zand- en lössgronden vanaf 2021 pas vanaf 1 april uitgereden mag worden. Inmiddels is aangegeven dat deze datum wordt verschoven naar 15 maart. Deze voorwaarde geldt niet voor percelen grasland die later worden vernietigd t.b.v. mais. Ongewijzigd blijft de nieuwe voorwaarde dat u alle percelen op zand- en lössgrond, waarop u mais gaat telen, moet melden.

06 | 12 | 2020
Gegevens PAS-melders uiterlijk 31 januari aanleveren

Gegevens PAS-melders uiterlijk 31 januari aanleveren

Heeft u in het verleden een PAS-melding gedaan dan kunt u deze wellicht omzetten in een natuurvergunning. Lever dan uiterlijk 31 januari de benodigde gegevens in bij uw provincie. Onderneem op tijd actie. Het is zo eind januari.

22 | 11 | 2020
Basis- en vergroeningspremie 2020 bekend

Basis- en vergroeningspremie 2020 bekend

Onlangs is de basis- en vergroeningspremie 2020 vastgesteld. De uitbetaling start vanaf 1 december. Bij de uitbetaling wordt een budgetkorting toegepast. Heeft u eerder dit jaar een voorschot ontvangen? Dan wordt dit met uw uitbetaling verrekend.

15 | 11 | 2020
Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Voucher voor bedrijfsadvies, aanvragen vanaf 30 nov

Binnenkort kunt u zogenaamde kennisvouchers (waardebonnen) aanvragen voor een specifiek bedrijfsadvies. Zo’n voucher kunt u gebruiken voor individueel advies, groepsadvies of een ‘Verdiepingscursus stikstof’.

08 | 11 | 2020
Uiterlijk 30 november coronasteun aardappelteler aanvragen

Uiterlijk 30 november coronasteun aardappelteler aanvragen

Bent u aardappelteler of ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw en heeft u ‘coronasteun’ aangevraagd? U kunt t/m 30 november de definitieve vaststellingsaanvraag indienen. Deze termijn is met een maand verlengd. Bij deze vaststellingsaanvraag moet u afhankelijk van de te ontvangen steun de juiste verklaring toevoegen.

08 | 11 | 2020
Op klei en löss afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Op klei en löss afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Teelt u op klei- of lössgrond gewassen in ruggen of bedden? Dan is de kans groot dat u vanaf 2021 zogenaamde ‘afspoelingsbeperkende maatregelen’ moet nemen. De maatregelen zijn onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het is daarom vrijwel zeker dat u vanaf volgend jaar moet kiezen uit één van de volgende drie maatregelen: drempels, greppels/sleuven of een akkerrand.