Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

15 | 05 | 2022
Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Korting fosfaatrechten terug naar 10%

Zoals u wellicht hebt begrepen is de korting bij de overdracht van fosfaatrechten verlaagd naar 10%. Deze lagere korting is van toepassing op de overdrachten die vanaf 30 april zijn geregistreerd. Er zijn ook situaties waarin u niet te maken krijgt met een korting, deze zijn niet veranderd.

15 | 05 | 2022
Heen- en teruglease tegelijk melden, verplicht bij afromingsvrije lease

Heen- en teruglease tegelijk melden, verplicht bij afromingsvrije lease

Wilt u fosfaat- en of dierrechten leasen? Dan kunt u de heen- en teruglease gelijktijdig melden. Voorheen waren dit twee meldingen. Bij de afromingsvrije lease van fosfaatrechten (max. 100 kg) is gelijktijdige melding verplicht.

05 | 05 | 2022
GLB 2023: hoofdlijnen systeem ecoregeling

GLB 2023: hoofdlijnen systeem ecoregeling

In het nieuwe GLB kunt u in aanmerking komen voor steun vanuit de ecoregeling. Dit komt bovenop de basispremie. U kunt zelf bepalen of u hier aan deelneemt. Voor deelname moet u verschillende ‘eco-activiteiten’ uitvoeren. Hiermee geeft u invulling aan de GLB-doelen op de thema’s: klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit.

05 | 05 | 2022
GLB 2023: basispremie en voorwaarden

GLB 2023: basispremie en voorwaarden

Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in. Uw betalingsrechten komen dan te vervallen. U krijgt basispremie op basis van uw subsidiabele hectares. Om de basispremie te kunnen ontvangen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

13 | 04 | 2022
Toeslag Jonge landbouwers loopt door in nieuwe GLB

Toeslag Jonge landbouwers loopt door in nieuwe GLB

Ontvangt u de ‘Toeslag Jonge landbouwers’? Of vraagt u deze dit jaar voor het eerst aan? Dan kunt u ook in het nieuwe GLB, vanaf 2023, deze toeslag blijven ontvangen. Wel wijzigt de toeslag van een bedrag per hectare naar een bedrag per bedrijf.

13 | 04 | 2022
Fosfaattoestand: vul het gewogen gemiddelde in

Fosfaattoestand: vul het gewogen gemiddelde in

Wilt u gebruik maken van een hogere fosfaatnorm op basis van uw grondmonsters? Dan moet u de fosfaattoestand van uw gewaspercelen opgeven bij de Gecombineerde opgave. Heeft u meerdere grondmonsters op één perceel? Dan geldt het gewogen gemiddelde van de fosfaattoestand.

06 | 04 | 2022
Afromingsvrije lease vanaf half april mogelijk

Afromingsvrije lease vanaf half april mogelijk

U kunt nu fosfaatrechten afromingsvrij leasen of verleasen. Op dit moment is RVO bezig om het meldingsformulier hierop aan te passen. De verwachting is dat u de benodigde melding vanaf half april kunt doorgeven. U kunt per kalenderjaar maximaal 100 kg afromingsvrij leasen. Als verleaser kunt u wel meer dan 100 kg afromingsvrij verleasen.

30 | 03 | 2022
Adviesvoucher breed inzetbaar, aanvraag vanaf 4 april

Adviesvoucher breed inzetbaar, aanvraag vanaf 4 april

Een adviesvoucher kunt u gebruiken voor advies door een erkend bedrijfsadviseur. Dit adviesvoucher, met een waarde van € 1.500, kunt u gebruiken voor advies over diverse onderwerpen. U kunt een voucher aanvragen vanaf 4 april 00:01 uur. Wees er snel bij!

23 | 03 | 2022
Binnenkort weer advies- of cursusvouchers beschikbaar

Binnenkort weer advies- of cursusvouchers beschikbaar

Vanaf 4 april kunt u een advies- of cursusvoucher aanvragen bij RVO. RVO handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst. Vorig jaar was de belangstelling voor adviesvouchers erg groot. Wilt u een voucher aanvragen? Wees er dan op tijd bij!

20 | 03 | 2022
Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Standaard- en gestratificeerd grondmonster op één perceel toegestaan

Percelen waarop u fosfaatdifferentiatie toepast moeten zijn bemonsterd. Sinds kort mag dit binnen een perceel met zowel standaard- als gestratificeerde grondmonsters.