Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Actueel nieuws

21 | 07 | 2024
Beperkt aftrekbare kosten, wat is zakelijk en wat privé?

Beperkt aftrekbare kosten, wat is zakelijk en wat privé?

Als ondernemer krijgt u er vroeg of laat mee te maken: ‘beperkt aftrekbare kosten’. Deze kosten worden ook wel ‘gemengde kosten’ genoemd, omdat ze een combinatie vormen van zakelijke kosten met een ‘privé-component’.

21 | 07 | 2024
Uitgelegd: de ‘KOR’ in het kort

Uitgelegd: de ‘KOR’ in het kort

De ‘kleine ondernemersregeling’ (KOR) is een regeling die bedoeld is om kleine ondernemers te helpen bij het vereenvoudigen van hun btw-aangifte en –administratie. De regeling stelt kleine ondernemers in staat om minder of zelfs helemaal geen btw te hoeven afdragen aan de Belastingdienst.

27 | 05 | 2024
Wordt uw onderneming controleplichtig?

Wordt uw onderneming controleplichtig?

Wanneer uw onderneming groeit kan het zijn dat uw onderneming controleplichtig wordt op basis van de Wet toezicht Accountantsorganisaties (Wta). De plicht betekent ‘externe controle van de financiële verantwoording van een onderneming ten behoeve van het maatschappelijk verkeer’. Deze verplichting treedt in werking wanneer de onderneming aan specifieke criteria voldoet. Deze criteria voor de ‘controleplicht’ bevatten grensbedragen voor onder andere het balanstotaal en de jaaromzet waarboven de plicht in werking treedt.

27 | 05 | 2024
BTW terugvragen uit het buitenland

BTW terugvragen uit het buitenland

Stel: u heeft voor uw onderneming of bedrijfsactiviteiten BTW betaald in een ander EU-land. U heeft online producten gekocht, brandstof getankt in het buitenland of een zakelijke overnachting gehad in een hotel. Wanneer u in het betreffende land geen Btw-aangifte doet, dan kunt u deze BTW terugvragen uit het betreffende EU-land via de Nederlandse Belastingdienst.

21 | 05 | 2024
Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) - mei 2024

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) - mei 2024

Tips voor de ondernemer Tips voor de DGA Tips voor de werkgevers & werknemers Tips voor elke belastingbetaler

06 | 05 | 2024
Ellen Kuijpers: “Ons team blijft mijn fundament…”

Ellen Kuijpers: “Ons team blijft mijn fundament…”

Sinds 1 januari jongstleden maakt het team van Kempen Küppers officieel deel uit van HTB accountants & adviseurs. Voor de opdrachtgevers en medewerkers is de overgang soepel verlopen. “We hebben gekozen voor samengaan in fasen”, leggen Ellen Kuijpers en Erik Nabuurs uit, “van nauwe samenwerking vanuit de eigen locatie met de eigen naam geleidelijk ontwikkelen naar een gegroeide organisatie onder de vlag van HTB. Daarmee krijgt iedereen de tijd om hieraan te wennen. En dat werkt!”

28 | 04 | 2024
Vestigingssteun Jonge landbouwers

Vestigingssteun Jonge landbouwers

Bent u een jonge landbouwer? En heeft u op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf (deels) overgenomen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. U kunt deze subsidie vanaf 3 juni 2024 aanvragen.

17 | 04 | 2024
Eco-activiteit weidegang: wijzigen en soms langer weiden

Eco-activiteit weidegang: wijzigen en soms langer weiden

U mag na 15 mei de eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’ omzetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’. Daarnaast is het soms mogelijk dat u de uren na 15 oktober ook meetelt.

15 | 04 | 2024
Uw buitenlands vermogen in de IB-aangifte

Uw buitenlands vermogen in de IB-aangifte

Met de globalisering de afgelopen decennia is het steeds normaler om over vermogen in het buitenland te beschikken. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld buitenlandse spaartegoeden, beleggingen of onroerend goed. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting is het van belang om alle relevante informatie met betrekking tot deze buitenlandse financiële activa correct en volledig te vermelden. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan kan dat leiden tot boetes en andere juridische complicaties.

25 | 03 | 2024
Vereenvoudiging berekening rendement box 3 laat nog op zich wachten

Vereenvoudiging berekening rendement box 3 laat nog op zich wachten

Op 25 januari 2024 is het wetsvoorstel ‘werkelijk rendement box 3’ gepubliceerd. Het doel van de nieuwe wet is om de inkomsten in box 3 naar ‘werkelijk rendement’ te belasten. Tot nu toe wordt het rendement op vermogen bepaald door vastgestelde forfaitaire rentepercentages, maar dat levert niet altijd een reëel beeld op. Dit levert veel discussie op met de Belastingdienst waarbij te vaak bezwaarprocedures en zelfs een gang naar de rechter nodig is om dit te corrigeren.