Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Actueel nieuws

18 | 09 | 2019

FiscKoffer(tje) 2019

Prinsjesdag 2019 Belastingplannen 2020 en meer nieuwe wetgeving

27 | 08 | 2019
Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Opgepast met oproepkrachten onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang.

27 | 08 | 2019
Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Hogere werkgeverslasten bij flexibele contracten

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele contracten met werknemers te sluiten.

27 | 08 | 2019
Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuwe berekening transitievergoeding onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Tot voor kort was het advies om bij tijdelijke arbeidscontracten de volgorde 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden aan te houden, zodat de maximale arbeidsduur met de werknemer uitkomt op 23 maanden. Daarmee blijft de arbeidsduur precies onder de 24 maanden, waardoor u geen transitievergoeding verschuldigd bent bij een definitief afscheid na het derde contract. Dit advies kan in de prullenbak.

27 | 08 | 2019
Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Uw werknemers hebben bij het einde van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en u het initiatief tot ontslag hebt genomen. Dat geldt ook bij ontslag van een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 is de transitievergoeding weliswaar lager, maar die bent u dan al wel verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na 24 maanden).

18 | 08 | 2019

Nieuwsbrief FiscKwartaal(tje) augustus 2019

Nieuwsbrief met tips voor de ondernemer, de DGA, werkgever en werknemer en voor elke belastingbetaler.

14 | 08 | 2019
VERKEERSHINDER

VERKEERSHINDER

Afsluiting kruising Bataweg/Europaplein en Batabrug

14 | 07 | 2019
Gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans

Gewijzigde ketenregeling in de Wet arbeidsmarkt in balans

Wilt u geen medewerkers in vaste dienst hebben, pas dan op met het aantal tijdelijke contracten dat u aanbiedt. Ook kunt u slechts een beperkt aantal jaren een tijdelijk contract aanbieden. Dit aantal jaren wordt per 1 januari 2020 verruimd, zodat u een jaar langer de tijd krijgt om te ontdekken wat uw medewerker in zijn mars heeft.

18 | 06 | 2019
Bereid u tijdig voor op de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans

Bereid u tijdig voor op de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans

De ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ofwel het nieuwe arbeidsrecht, treedt op 1 januari 2020 in werking. Dit lijkt ver weg, maar u moet hier nu al rekening mee houden. Waarom, dat leest u hierna.

18 | 06 | 2019
Gewijzigde spelregels voor de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Gewijzigde spelregels voor de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Het is al jaren beleid om oudere werknemers zolang mogelijk actief aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Daarom zijn ook de VUT-regelingen verdwenen, wordt de pensioenleeftijd verhoogd en liggen ontslagvergoedingen, afvloeiingsregelingen en non-activiteitsregelingen onder een vergrootglas.