Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

20% afroming bij overdracht fosfaatrechten

20% afroming bij overdracht fosfaatrechten

Gaat u binnenkort nog fosfaatrechten kopen of leasen? Overdrachten die u vanaf nu meldt, worden met 20% afgeroomd. De verhoogde afroming geldt niet met terugwerkende kracht.

Afroming verdubbeld Met ingang van 13 juni, is het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten, van 10% verdubbeld naar 20%. Dit betekent dat u bij een overdracht maar netto 80% van de overgedragen fosfaatrechten ontvangt. De verkoper kan in het jaar van overdracht de 20% ‘afgeroomde’ rechten nog steeds zelf blijven benutten. Dit kan door bij de overdracht aan te geven dat de koper, dit jaar, maar 80% van de overgedragen fosfaatrechten kan benutten.

Melding uiterlijk 12 juni nog 10% afroming Heeft u uiterlijk 12 juni een volledig ingevulde overdrachtsmelding ingediend? Dan is het afromingspercentage voor deze melding nog 10%. De melding moet uiterlijk op deze datum door beide partijen zijn ondertekend.

Uitzonderingen niet gewijzigd Bij welke overdrachten u te maken krijgt met de afroming, blijft ongewijzigd. Dit betekent dat u geen afroming krijgt bij een overdracht naar een bloed- en aanverwant t/m de derde graad en bij erfopvolging. Ook wordt een overdracht niet afgeroomd indien u zelf ook bij het nieuwe/andere bedrijf bent betrokken. Een overdracht van of naar een BV wordt altijd afgeroomd.

Lease maar 1 keer korting Gaat u fosfaatrechten (ver)leasen? U krijgt hier net zoals voorheen, te maken met een eenmalige afroming. Het verdubbelde afromingspercentage (20%) geldt ook voor de overdrachten bij lease.

Gaat of heeft u fosfaatrechten over(ge)dragen? Bepaal, eventueel met uw adviseur, of u te maken krijgt met de verhoogde afroming.

Bel mij terug