Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanvragen voorschot bedrijfstoeslag 2021

Aanvragen voorschot bedrijfstoeslag 2021

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2021 basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u ook dit jaar een voorschot voor de uitbetaling aanvragen. Dit moet u uiterlijk 30 juni doen.

Voorschot

Net als in 2020 kunt u, vanwege de coronacrisis, een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 300 per betalingsrecht waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd met de Gecombineerde opgave 2021. U kunt het voorschot t/m 30 juni aanvragen bij RVO.

Uitzondering ‘Nationale reserve’

Heeft u dit jaar betalingsrechten uit de Nationale reserve aangevraagd? Dan kunt u voor deze rechten geen voorschot aanvragen.

Uitbetaling en verrekening

Het voorschot wordt in de maand juli uitbetaald. Het uitbetaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitbetaling na 1 december 2021.

Minimaal € 400

Het aangevraagde voorschot wordt alleen uitbetaald wanneer uw totale voorschot € 400 of hoger is.

De-minimisverklaring U moet bij de aanvraag verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Dit betekent o.a. dat u in periode van drie belastingjaren (2019 t/m 2021) niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun heeft ontvangen (incl. het berekende rentevoordeel van het voorschot).