Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanvragen voucher voor bedrijfsadvies vanaf 31 mei

Aanvragen voucher voor bedrijfsadvies vanaf 31 mei

U kunt vanaf 31 mei een adviesvoucher aanvragen voor bedrijfsadvies voor bepaalde aandachtsgebieden. Heeft u interesse? Vraag de voucher dan snel aan. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bedrijfsadvies

Met een adviesvoucher kunt u individueel of in groepsverband advies krijgen. Het advies moet gaan over specifieke aandachtsgebieden:

Kringlooplandbouw

• Stikstofemissie en hergebruik nutriënten.

• Gezonde bodem, water en teeltsystemen.

• Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming.

• Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen.

• Natuurinclusieve landbouw.

• Precisielandbouw.

Duurzaam Ondernemerschap

• Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf.

• Horizontale samenwerking.

• Bedrijfsopvolging.

• Duurzaam verdienvermogen.

Waarde en aanvragen

Een adviesvoucher heeft een waarde van maximaal € 1.500. U kunt de adviesvoucher in de openstellingsperiode van 31 mei t/m 31 augustus 2021 aanvragen bij RVO, zolang het budget toereikend is.

Erkend BAS-adviseur

Het advies mag alleen worden gegeven door een erkende BAS-adviseur, die geregistreerd staat in het ‘BAS-register’.

Meer informatie

Zie de site van RVO voor meer informatie over deze regeling.