Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanvullende gegevens meestal uiterlijk 31 januari

Aanvullende gegevens meestal uiterlijk 31 januari

Heeft u van RVO een uitnodiging gekregen om de ‘Aanvullende gegevens’ aan te leveren? In de meeste situaties moet u dit uiterlijk 31 januari aanleveren. Dit geldt ook voor de meeste derogatiebedrijven.

Aanvullende gegevens

Heeft uw bedrijf in 2023 een derogatievergunning gehad en/of vraagt u in 2024 een derogatievergunning aan? Dan moet u de ‘Aanvullende gegevens’ aanleveren. Naast derogatiebedrijven kunt u van RVO ook een uitnodiging verwachten als uw mestproductie boven de 170 kg N-dierlijk per ha is.

Meestal uiterlijk 31 januari aanleveren

Heeft u vorig jaar een derogatievergunning gehad of bent u een bedrijf zonder derogatie maar heeft RVO u een uitnodiging gestuurd? Dan moet u de ‘Aanvullende gegevens’ uiterlijk 31 januari aanleveren.

Alleen uiterlijk 29 februari voor nieuwe derogatiedeelnemer

Heeft u in 2023 geen derogatievergunning aangevraagd, maar doet u dit voor 2024 wel? Dan moet u ook de ‘Aanvullende gegevens’ aanleveren. Dit moet u, in dit geval, uiterlijk 29 februari doen.