Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afschaffing van de ‘Fiscale Oudedagsreserve’ (FOR) voor ondernemers

Afschaffing van de ‘Fiscale Oudedagsreserve’ (FOR) voor ondernemers

Afschaffing van de ‘Fiscale Oudedagsreserve’ (FOR) voor ondernemers

Voorheen mochten ondernemers (voor de inkomstenbelasting) jaarlijks een gedeelte van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening door een zogenaamde ‘Fiscale Oudedagsreserve’ (FOR) te vormen. Deze regeling is per 1 januari 2023 jl. afgeschaft.

Voor wie was de FOR?

De regeling ‘Fiscale Oudedagsreserve’ (FOR) stond alleen open voor ‘ondernemers voor de inkomstenbelasting’. Zij konden een deel van hun winst toevoegen aan de FOR. Met ingang van 2023 is de regeling afgeschaft.

Het totaal van de bedragen die je van de winst hebt afgetrokken staat op je balans onder de naam ‘Fiscale Oudedagsreserve’. Dit wordt ook vaak afgekort als FOR. Maar let op: als je gebruik maakt van de fiscale oudedagsreserve heb je een belastingschuld. Er is namelijk sprake van uitstel van belastingheffing.

Afschaffen FOR

De FOR heeft in de praktijk vaak alleen het effect van belastinguitstel en dat vindt de overheid onwenselijk. Met de afschaffing kunnen ondernemers niet langer een deel van de winst aan de FOR toevoegen. Tot nu toe opgebouwde reserves blijven bestaan totdat deze afnemen. Dit afnemen vindt plaats volgens de bestaande regelgeving.

Reguliere afname FOR

U kunt de opgebouwde Fiscale Oudedagsreserve onder voorwaarden omzetten in een bankspaarproduct of een lijfrenteverzekering. Hierbij neemt de FOR af met hetzelfde bedrag dat op het bankspaarproduct of de lijfrenteverzekering wordt gestort. Het moment van deze omzetting kan een ondernemer zelf kiezen. Er zijn echter ook situaties waarbij sprake is van een verplichte afname van de FOR. Dit is het geval als de FOR hoger is dan de stand van het ondernemingsvermogen en:

• de onderneming (gedeeltelijk) wordt gestaakt; of

• de ondernemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt; of

• de ondernemer in het huidige en het voorgaande jaar niet aan het urencriterium voldoet.

Als de FOR wordt omgezet in een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering, dan moet het opgebouwde bedrag binnen 6 maanden na afsluiting van het fiscale jaar worden gestort (dus voor 1 juli). De afname van de FOR is belastbare winst. Daar staat tegenover dat u de premie voor het bankspaarproduct of de lijfrenteverzekering kunt aftrekken. Het afgestorte bedrag kan tot een bepaald maximum als lijfrenteaftrek in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Daarnaast kunt u ook nog profiteren van de mkb-winstvrijstelling. Stort u de opgebouwde FOR niet in een bankspaarproduct? Dan valt deze vrij in de winst. In het jaar van vrijval bent u dan over dit bedrag inkomstenbelasting verschuldigd.