Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Auto ‘in bedrijf’: zakelijk of privé?

Auto ‘in bedrijf’: zakelijk of privé?

Als u een auto koopt met een geel kenteken en u gebruikt deze meer dan 10% zakelijk dan komt u voor de keuze te staan of u de auto zakelijk of privé ‘etiketteert’. Bij zogenaamde 'vermogensetikettering’ wordt bepaald of zaken toegerekend worden tot het zakelijk of het privévermogen. Deze keuze heeft fiscale gevolgen en hierover zijn al hele boekwerken verschenen. In het kort komt het hier op neer: wordt de auto zakelijk geëtiketteerd? Dan zijn alle kosten aftrekbaar en afhankelijk van het privégebruik is er wel of geen privécorrectie van toepassing. In de praktijk betekent dat er bij meer dan 500 km privégebruik een bijtelling geldt.

Indien u de auto als privévermogen etiketteert, dan mag u de zakelijke kilometers in de onderneming belastingvrij declareren tegen € 0,19 per kilometer. Als gevolg van de gestegen autokosten en maatschappelijke druk wil het kabinet deze belastingvrije voet verhogen naar € 0,21 in 2023 en in 2024 naar € 0,23.

BTW

Voor de BTW is er een afzonderlijke keuzemogelijkheid in etikettering. Dit betekent dat u ervoor kiest in de aangifte inkomstenbelasting de auto te etiketteren als ‘privé’ en voor specifiek de BTW als ‘zakelijk’. Bij de aanschaf van een auto met een hoge cataloguswaarde waarover BTW in rekening is gebracht is dit wellicht een voordelige keuze. De BTW over de aanschafwaarde en alle overige autokosten mag in aftrek genomen worden, waarbij in de laatste Btw-aangifte van het boekjaar wel een privécorrectie dient te worden toegepast. Op korte termijn leidt dit in ieder geval tot een liquiditeitsvoordeel en daarnaast tot een doorbelasting van zakelijke kilometers en dus in een zakelijke aftrekpost.

De privécorrectie op autokosten van een zakelijk geëtiketteerde personenauto met geel kenteken in een eenmanszaak of personenvennootschap is vaak in de dagelijkse praktijk gelijk aan de gemaakte kosten. Dan is er geen sprake van een extra aftrekpost.

De bijtelling privégebruik is immers nooit hoger dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Bij een rechtspersoonlijkheid als een B.V., waar vennootschapsbelasting van toepassing is kan dit wel het geval zijn, omdat daar het bijtellingspercentage x cataloguswaarde strikt toegepast dient te worden. De bijtelling over de cataloguswaarde is afhankelijk van het 1e jaar van toelating. In 2022 is de bijtelling 16% over de cataloguswaarde van auto’s met een CO2 uitstoot van 0 gram per kilometer en 22% voor auto’s die meer uitstoten. Voor nul emissie –auto’s die niet aangedreven worden door geïntrigeerde zonnecellen of die rijden op waterstof geldt de 16% bijtelling slechts tot een cataloguswaarde van € 35.000 en voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%. Voor de lagere bijtelling hoef u dus geen elektrische auto meer te kopen. De keuze voor een nieuwe elektrische auto is nu wel een stuk interessanter geworden door verschillende stimuleringsinstrumenten en lagere kosten.

De stimuleringsinstrumenten bestaan o.a. uit een subsidiepot voor tegemoetkoming in de aanschafkosten (SEPP). Deze is voor dit jaar echter al leeg en geldt enkel als de auto tot het privévermogen wordt gerekend. Daarnaast is er een tijdelijke vrijstelling motorrijtuigenbelasting en wordt tot 2024 geen BPM gerekend over de aanschafkosten. Bovendien zijn er geen fossiele brandstofkosten en meestal lagere onderhoudskosten.

Geen brandstofkosten en lagere onderhoudskosten leiden er dus toe dat door de bijtelling bij zakelijke etikettering er per saldo geen autokosten in aftrek genomen kunnen worden. Dit komt overeen met de wens van de overheid om zo min mogelijk autokosten in aftrek op de winst te laten komen.

De BTW bij een nieuwe elektrische auto zal wel betaald moeten worden. Het is de overweging waard om een elektrische auto voor de BTW zakelijk te bestempelen en voor de inkomstenbelasting privé.

Indien gekozen wordt om de auto ook voor de BTW privé te etiketteren mag de BTW op onderhoud en brandstof verrekend worden met een correctie van de btw-bijtelling voor privégebruik. Deze bedraagt 1,5% van de catalogusprijs van de auto. De BTW op aanschafkosten mag in deze situatie niet in aftrek worden genomen.

Heeft de overheid dan alleen gunstige regelingen voor “milieuvriendelijke” auto’s? Nee, er is ook nog de zogenaamde “Youngtimer”- regeling. Als de auto ouder is dan 15 jaar, dan bedraagt de bijtelling 35% over de veelal lage dagwaarde. Daardoor is de kans groot dat een groter deel van de autokosten wel in aftrek genomen kunnen worden. Echter zal deze regeling waarschijnlijk geen lang leven beschoren blijven, gezien de maatschappelijke druk om ‘groene’ ontwikkelingen te stimuleren.

De keuze voor het wel of niet zakelijk etiketteren zal afhangen van het individuele gebruik en de te verwachten kosten. De adviseurs van HTB ondersteunen u graag in het maken van een overwogen keuze.