Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Bedrijfsplanvoucher voor omschakeling

Met een bedrijfsplanvoucher kunt u een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. U kunt het bedrijfsplan ook gebruiken voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag. U kunt de voucher aanvragen in de periode van 1 september t/m 13 oktober. De waarde bedraagt € 6.000. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.

Bedrijfsplan door BAS-adviseur

U kunt de bedrijfsplanvoucher gebruiken voor het laten opstellen van een bedrijfsplan voor verduurzaming. Hiervoor moet u een BAS-adviseur inschakelen.

Onderwerpen

In het bedrijfsplan moet verplicht worden ingegaan op het onderwerp ‘emissiereductie stikstof’. Daarnaast moet het plan nog tenminste vier onderwerpen bevatten op het gebied van andere emissiereductie(s), biodiversiteit, bodembeheer, circulaire veevoergebruik en/of dierenwelzijn/diergezondheid.

Waarde voucher

De subsidie aan de bedrijfsadviseur bedraagt 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 6.000 (waarde voucher).

Aanvragen en verzilveren

U kunt de voucher in de periode van 1 september t/m 13 oktober 2023 aanvragen via mijn.rvo.nl. Bij de aanvraag moet u o.a. uw BAS-adviseur opgeven. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Eenmaal per drie kalenderjaren

U kunt voor uw bedrijf maximaal eenmaal per drie kalenderjaren gebruik maken van een bedrijfsplanvoucher.

Verzilveren

Voor het verzilveren van uw voucher moet u deze overdragen aan uw adviseur. De adviseur moet de voucher, na het opstellen van het bedrijfsplan, ‘inleveren’ bij RVO. Dit moet binnen één jaar na dagtekening van de voucher.