Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Beoordeel tijdig uw mest- en kunstmestruimte

Inmiddels staat uw bouwplan vast en is het jaar voor de helft voorbij. Een mooi moment om te bepalen of uw nog aanvoerruimte heeft of dat u nog (extra) mest moet afvoeren. Belangrijk om dit voor het einde van het uitrijseizoen te beoordelen.

Mest afvoeren

Moet u wellicht nog mest afvoeren? U kunt nu beter inschatten of u nog (extra) mest af moet voeren en zo ja hoeveel. Doet u dit voor het einde van het uitrijseizoen dan kan de ontvanger deze mest zelf nog uitrijden.

Mest aanvoeren

Heeft u nog mestplaatsingsruimte over? Als u deze ruimte wilt benutten dan moet u tijdig mest aanvoeren en dit jaar nog uitrijden. Maak daarom nu de berekening.

Kunstmestruimte

Naast de eventuele aanvoerruimte van dierlijke mest kunt u nu ook inschatten hoeveel kunstmest u nog mag gebruiken. Zaait u ook nog groenbemesters in? Onder voorwaarden krijgt u hiervoor ook nog gebruiksruimte.