Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Betalingsrechten twee jaar langer

Betalingsrechten twee jaar langer

Het nieuwe GLB wordt nagenoeg zeker met twee jaar uitgesteld. Dit betekent o.a. dat uw betalingsrechten t/m 2022 blijven bestaan. De waarde van uw betalingsrechten zal wel verder afnemen.

Overgangsregeling

Onlangs is in de EU een ‘overgangsregeling’ voor het GLB goedgekeurd. Met deze overgangsregeling wordt geregeld, dat de huidige GLB-regelingen nog twee jaar doorlopen (t/m 2022). Dit betekent o.a. dat de huidige betalingsrechten nog (minimaal) twee jaar langer blijven bestaan.

Lagere waarde betalingsrechten

De huidige Meerjarenbegroting loopt wel af op 31 december 2020. De Meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2027 moet nog worden vastgesteld. Binnen deze Meerjarenbegroting worden ook afspraken gemaakt over het GLB-budget. De verwachting is dat het GLB-budget, en het uiteindelijke Nederlandse budget dat beschikbaar is voor betalingsrechten, lager zal worden. De waarde van uw betalingsrechten zal hierdoor dalen.