Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

BEX 2021: enkele wijzigingen, beperkt effect

BEX 2021: enkele wijzigingen, beperkt effect

In 2021 kunt u net als voorgaande jaren de stikstof- en fosfaatproductie van uw melkvee aan de hand van de BEX bepalen. Voor de berekening van 2021 moet u rekenen met de actuele ‘Handreiking’. Onlangs is de ‘Handreiking BEX 2021’ gepubliceerd. De nieuwe handreiking bevat enkele aanpassingen.

Grotendeels gelijk

De berekening van de BEX is voor het overgrote deel gelijk aan 2020.

Update verteringscoëfficiënt

In de nieuwe versie zijn voor aan aantal bijproducten de standaard verteringscoëfficiënten van het ruw eiwit (VCRE) aangepast. Daarnaast zijn enkele nieuwe producten toegevoegd. De aanpassingen en toevoegingen hebben een zeer gering effect op de berekening en het eindresultaat.

Stalsysteem aangepast

De ammoniakemissie van het stalsysteem A 1.24 is lager vastgesteld. Dit betekent dat u minder ammoniakemissie, dus minder verlies heeft. Echter dit houdt wel in, dat er rekenkundig meer stikstof in de mest(put) blijft. Heeft u een dergelijk stalsysteem? Dan bevat uw mest rekenkundig meer stikstof en is dus uw stikstofproductie hoger.