Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet

Heeft u een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Dan kunt u de rand volledig meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het ‘natuurgrond’. U kunt de rand dan niet meetellen voor uw gebruiksnormenberekening.

Bloemenrand geen ‘landbouw’

Een bloemenrand legt u aan voor o.a. de biodiversiteit. U oogst het landbouwgewas niet. Daarnaast zult u deze rand niet bemesten. Om deze redenen ziet RVO een bloemrand niet als ‘landbouwgrond’ maar als ‘natuurgrond’.

Niet voor gebruiksnormen

Het gevolg is dat een bloemenrand niet meetelt voor de gebruiksnormenberekening. De rand telt wel als ‘natuurterrein’ mee voor de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid melkvee.

Bloemenrand met ‘ANLb’ wel landbouwgrond

Heeft u een bloemrijke rand aangelegd in het kader van het ANLb? Dan beoordeelt RVO deze rand wel als ‘landbouwgrond’. De rand telt dan mee voor de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

Ook voor derogatie

Indien van toepassing telt de rand ook mee voor derogatie. Alleen als u de rand niet mag bemesten, telt voor de rand geen verhoogde stikstofnorm. De rand telt als bouwland wel mee bij de ‘graslandeis’.

Subsidiabel voor betalingsrechten GLB

Een bloemenrand is, met en zonder ANLb, subsidiabel voor het GLB.