Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

BOR voor familiebedrijven verder versoberd

BOR voor familiebedrijven verder versoberd

BOR voor familiebedrijven verder versoberd

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt de komende jaren verder versoberd. Wat betekent dat voor familiebedrijven? De BOR werd in 1996 in Nederland geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat het bedrijfsvermogen binnen de familie kan blijven en niet gedwongen verkocht moet worden om aan belastingheffingen te voldoen. Het familievermogen is vaak geïnvesteerd en zit dus ‘vast’ in de onderneming. Maar de erf- en schenkbelasting of inkomstenbelasting moeten bij overdracht wel afgerekend worden. De regeling voorkomt dat erfgenamen of bedrijfsopvolgers direct bij overdracht van een onderneming geconfronteerd worden met hoge belastingheffingen. Dat kan namelijk het voortbestaan van het familiebedrijf ernstig bedreigen. Er is inmiddels sprake van een geleidelijke afbouw van de regeling. De gevolgen daarvan lichten we graag even toe.

Vrijstelling van schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting aangepast

Het voordeel van de BOR is dat overdracht van ondernemingsvermogen binnen de familie kan plaatsvinden met verlaagde of zelfs vrijgestelde schenk- en erfbelasting. Hierdoor wordt de financiële last voor de bedrijfsopvolger verminderd. Daarnaast kan men gebruik maken van de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting. In de loop der jaren zijn er al aanpassingen gedaan aan de BOR. Dit betekent dat er in bepaalde situaties toch schenk- of erfbelasting verschuldigd kan zijn. Ook in 2024 en 2025 vinden er significante wijzigingen plaats ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Zo is inmiddels besloten dat verhuurde onroerende zaken, beleggingsvermogen en dure privé gebruikte zaken niet meer standaard onder de bedrijfsopvolgingsregeling te laten vallen.

Waardebepaling van de onderneming

Bij toepassing van de BOR is de waardebepaling van de onderneming van groot belang. Vaak wordt gekeken naar de waarde in het economisch verkeer van de onderneming. De waarde van de onderneming is van invloed op de hoogte van de belastingvrijstellingen.

Welke voorwaarden zijn voor u van toepassing?

Om voor de bedrijfsopvolgingsregeling in aanmerking te komen zijn er specifieke voorwaarden. Zo moet men in ieder geval een materiële onderneming drijven, moet de bedrijfsopvolger de onderneming voortzetten en moet men in 2024 voor de inkomstenbelasting nog aan de zogenaamde ‘dienstbetrekkingseis’ voldoen. Daarnaast zijn er voorwaarden met betrekking tot het ‘voortzettingsvereiste’ en het ‘voortzettingscriterium’.

Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de BOR, wanneer bedrijfsopvolging of vererving bij een familiebedrijf actueel wordt. Het kan grote gevolgen hebben op de overdracht van ondernemingsvermogen binnen de familie. Begeleiding van een goede adviseur zorgt ervoor dat de belastingvoordelen optimaal benut worden. Voor de exacte voorwaarden die van toepassing zijn op uw situatie kunt u terecht bij de HTB-adviseur.