Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

BTW binnen de EU vereenvoudigd met OSS-regeling

BTW binnen de EU vereenvoudigd met OSS-regeling

BTW binnen de EU vereenvoudigd met OSS-regeling

Met ingang van 1 juli 2021 is de verkoop door ondernemers aan particulieren en andere specifieke afnemers binnen de EU, belast met BTW in het land van de afnemer. Om dit voor bedrijven makkelijk te maken, is er per 1 juli 2021 een ‘één-loket-systeem’ ingevoerd, de zogenaamde ‘One-Stop-Shop’ (OSS). Via dit loket kunnen ondernemers btw-aangifte doen voor de verschillende EU-landen om te voorkomen dat zij zich hiervoor in elk EU-land afzonderlijk moeten registreren. Hieronder volgt een korte toelichting op deze regeling en de achtergrond ervan.

De 'Mini One-Stop-Shop regeling’ (MOSS)

De One-Stop-Shop regeling komt voort uit de mini One Stop Shop-regeling (MOSS). Waar de MOSS alleen voorzag in digitale diensten aan particulieren, voorziet de nieuwe OSS regeling in meerdere diensten aan particulieren en afstandsverkopen binnen de EU. De MOSS is per 1 juli 2021 komen te vervallen en vervangen voor de OSS. Als u als ondernemer vóór 1 juli al gebruik maakte van de MOSS, bent u automatisch aangemeld voor de OSS. Let op dat wanneer u gebruik maakt van de OSS, de regeling zowel voor diensten aan particulieren als voor afstandsverkopen geldt.

Wat houdt de OSS-regeling in?

Met het ‘één-loket-systeem’ zorgt OSS ervoor dat u als ondernemer zich niet apart in elk EU-land hoeft te registreren om daar lokaal de BTW af te dragen. Als de omzet lager is dan € 10.000 dan mag de Nederlandse BTW in rekening worden gebracht, die ook in Nederland wordt afgedragen via de normale btw-aangifte. Als de omzet aan consumenten binnen de EU meer dan € 10.000 bedraagt, kan men zich aanmelden voor de OSS regeling. De ondernemer draagt dan via de OSS de verschuldigde BTW in de andere EU-landen af aan de Nederlandse fiscus die dit vervolgens verdeeld over de verschillende EU-landen. Wanneer een ondernemer niet wenst deel te nemen aan de OSS dan moet men zich in elk EU-land afzonderlijk registreren.

Aanvraag en werking

Wanneer u met uw onderneming als rechtspersoon gebruik wilt maken van de OSS, kunt u zich met uw eHerkenning aanmelden via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Let op dat u voor de aanvraag ten minste een eHerkenning niveau 3 nodig heeft. Natuurlijke personen kunnen de aanvraag indienen via DigID. Komt u boven het drempelbedrag? En maakt u gebruik van de One-Stop-Shop regeling? Dan doet u gewoon per kwartaal btw-aangifte via een speciaal door de Belastingdienst ingericht online loket. De onderneming blijft gewoon in Nederland geregistreerd en kan via de OSS één aangifte indienen voor de verschuldigde btw in de andere EU-landen.

Btw terugvragen

De OSS-regeling zorgt voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor internationaal opererende ondernemers. Maar let op, deze regeling heeft geen betrekking op het terugvragen van BTW in andere EU-landen. Bedrijven die voorbelasting in rekening hebben gekregen vanuit een ander EU-land moeten dit via een ander loket terug te vragen. Dit kan online via de Belastingdienst: ‘BTW terugvragen uit andere EU-landen’.

LET OP!

Wanneer u gebruik maakt van de OSS krijgt u te maken met verschillende btw-tarieven in verschillende EU-landen. Let hierop bij uw kostprijsberekeningen en de opmaak van facturen. Bovendien kan gebruik van de OSS betekenen dat uw administratie of webshop anders ingericht dient te worden om aan de regeling te voldoen.

Dus…

De OSS kan zorgen voor een flinke administratieve lastenverlichting bij ondernemers. Tegelijkertijd brengt de OSS-regeling enkele administratieve lasten met zich mee, waar u als ondernemer rekening mee dient te houden.