Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid en/of Oost? U kunt, indien er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De voorwaarden zijn bekendgemaakt, maar zijn echter nog niet definitief.

Waar krijgt u subsidie voor? U kunt een marktconforme vergoeding ontvangen voor de varkensrechten die u verplicht in moet leveren (min. 80%). Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. U ontvangt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Hoe ouder het gebouw hoe lager de vergoeding.

Adviseurs en lokale overheid Wanneer u deelneemt aan deze regeling heeft u wellicht ook begeleiding nodig bij financieel-economische aspecten. Maar ook bij de herbestemming van de locatie, vergunningverlening en eventuele omscholing. Hiervoor kunt u terecht bij uw adviseur en/of gemeente. Gemeentes en provincies zullen voor een ondersteunend beleid zorgen bij bijvoorbeeld herbestemming en begeleiding.

Deelnemers stoppersregeling uitgesloten Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u onder andere voldoen aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’. Maakt u gebruik van de stoppersregeling van het ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraag en overleg gemeente Uw aanvraag wordt gerangschikt o.b.v. de hoogte van de overbelasting t.a.v. geur. Overweegt u om deel te nemen? Dan doet u er verstandig aan om vooraf met de gemeente in gesprek te gaan wat de eventuele opties zijn voor uw locatie.

Heeft u een varkenshouderij en wilt u meedoen aan de subsidieregeling? Ga, eventueel met uw adviseur, na of u aan alle voorwaarden voldoet. Bepaal vervolgens of de subsidieregeling bij u en uw bedrijf past.