Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of uw percelen voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Is dit bij een perceel niet het geval en heeft u hierop wel GLB-subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u een bericht van RVO. U kunt dan aanvullend bewijs indienen of het perceel intrekken.

Subsidiabel areaal en controle met AMS

Op subsidiabel areaal moet u landbouwactiviteiten uitvoeren. Hiervoor moet u op bouwland een subsidiabel gewas telen. Grasland moet u tenminste eenmaal per jaar beweiden of maaien (voor 1 oktober). RVO controleert met ‘Areaal Monitoring Systeem’ (AMS) of percelen aan deze voorwaarden voldoen.

Bericht als een perceel (nog) niet voldoet

Signaleert RVO geen landbouwactiviteiten op een perceel? Dan ontvangt u een bericht. De vervolgstappen zijn verschillend voor bouwland en grasland.

Bouwland

Ontvangt u een bericht dat op een perceel geen subsidiabel gewas is geconstateerd? Dan moet u binnen twee weken reageren door:

• Aan te tonen dat wel een subsidiabel gewas is geteeld of,

• De GO aan te passen en/of het perceel in te trekken.

Grasland

RVO is vanaf 16 augustus begonnen met het versturen van berichten als een perceel grasland niet is gemaaid of beweid. Heeft u een bericht ontvangen? Dan kunt u het perceel alsnog maaien of beweiden. Heeft u het perceel op 17 september nog steeds niet gemaaid of beweid, dan kan RVO een tweede bericht sturen. U moet dan aantonen dat het perceel wel is/wordt beweid of uiterlijk 1 oktober is gemaaid. Of u moet binnen twee weken het perceel intrekken.