Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De compensatieregeling getroffen sectoren

De compensatieregeling getroffen sectoren

Special Maatregelen Coronavirus

Update 30 maart 2020

De compensatieregeling getroffen sectoren ad € 4.000

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is daar één van. In deze bijdrage gaan wij nader in op deze regeling.

De compensatieregeling

De compensatieregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die direct zijn getroffen door de genomen maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus. Deze ondernemingen zien hun omzet daardoor geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Deze getroffen ondernemingen ontvangen een eenmalige gift van € 4.000. Deze gift is voor deze ondernemingen voornamelijk bedoeld om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Voor wie geldt de compensatieregeling

De compensatieregeling geldt voor de sectoren die het zwaarst worden getroffen door de genomen maatregelen. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van deze sectoren.

• eet- en drinkgelegenheden;

• bioscopen;

• haar- en schoonheidsverzorging;

• reisbemiddeling en reisorganisaties;

• rijschoolhouders;

• sauna’s;

• solaria;

• zwembaden;

• fitnesscentra;

• sportclubs en sportevenementen;

• musea;

• circus;

• theaters/schouwburgen;

• muziekscholen.

Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar de website van het RvO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is al aangepast, zodat ook ondernemers die wel getroffen zijn, maar niet onder de juiste SBI code staan geregistreerd, wellicht toch recht hebben op deze tegemoetkoming:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/28/uitbreiding-togs-regeling-ook-ondernemers-in-de-non-food-kunnen-aanvragen?

  Aanvraagprocedure en voorwaarden

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met 26 juni. U kunt de aanvraag alleen online indienen via de RVO-portaal. Het is belangrijk dat de in Nederland gevestigde onderneming haar hoofdactiviteiten uitvoert binnen de genoemde sectoren. Dit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel (peildatum 15 maart 2020).

Bereid uw aanvraag voor

U kunt uw aanvraag alleen online aanvragen. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

• Een e-Herkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;

• Een KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);

• Een SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;

• Het bankrekeningnummer van uw onderneming;

• Het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;

• Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mail adres.

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Openstelling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Veel gemeenten zijn druk bezig met de openstelling en uitvoering van de Tozo. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;

• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

• is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Melding betalingsonmacht voor Besloten Vennootschappen

Indien een besloten vennootschap verzoekt om uitstel van betaling voor de loon- en/of omzetbelasting, betekent dat sprake is van betalingsonmacht. Voor de aangiftebelastingen is bepaald dat de melding van betalingsonmacht binnen 2 weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn afgedragen gedaan moet zijn. Je kunt hiermee dus niet wachten totdat de naheffingsaanslag is opgelegd. Deze naheffingsaanslag kan wel enkele weken op zich laten wachten.

Wij hopen u met bovenstaande weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over de compensatieregeling voor de getroffen sectoren en het melden van betalingsonmacht.

Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen! Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder.