Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Dividenduitkering: wat, wanneer en hoe?

Dividenduitkering: wat, wanneer en hoe?

Dividenduitkering: wat, wanneer en hoe?

Dividend is het uitkeren van winst door een onderneming aan haar aandeelhouders. In de meeste gevallen gaat het dan om een Besloten Vennootschap (BV), maar het kan ook een Naamloze Vennootschap (NV) zijn. Een aandeelhouder kan onderneming zijn, maar ook een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Wanneer uw BV aan u als DGA dividend uitkeert, dan moet uw BV daarover dividendbelasting inhouden. Het percentage dat de BV moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst bedraagt 15% van het bedrag aan dividend. Heeft u als aandeelhouder (direct of indirect) een belang van 5% of meer in de BV? Dan moet u het bedrag van de dividenduitkering in uw aangifte inkomstenbelasting van hetzelfde jaar opgeven. Dit doet u in box 2. Keert u in 2022 dividend uit naar privé? Dan betaalt u daar een tarief van 26,9% over. De door de BV ingehouden en afgedragen dividendbelasting (15%) mag u daarmee verrekenen.

Voorlopige aanslag aanpassen

Gaat uw BV dividend uitkeren? Dan moet uw BV daar dus 15% dividendbelasting op inhouden én afdragen aan de belastingdienst. Omdat u in uw aangifte inkomstenbelasting van 2022 een tarief van 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd bent, moet u per saldo nog 11,9% van het uitgekeerde (bruto) dividend bijbetalen. Het is belangrijk dat u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting op tijd aan laat passen. Zo voorkomt u dat u belastingrente verschuldigd bent over de later bij te betalen inkomstenbelasting. Want dat is - zeker met de huidige (negatieve) rente bij banken - zonde van uw geld.

Balanstest en uitkeringstoets

Let op dat u bij het uitkeren van dividend altijd de wettelijke regels volgt. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot het doen van de betreffende uitkering. Een onderdeel daarvan is de balanstest en uitkeringstoets. Veel bedrijven zijn, na de coronacrisis, nog niet helemaal hersteld en hebben soms nog forse belastingschulden op de balans staan. Daarom is het extra belangrijk om de regels te volgen. Om aansprakelijkheid van u als aandeelhouder en/of bestuurder te voorkomen, is het belangrijk deze uitkeringstoets zorgvuldig uit te voeren en goed vast te leggen. Indien dat niet gebeurt is en de BV zou kort na de uitkering failliet gaan, bent u hoofdelijk aansprakelijk. Wat houden de balanstest en uitkeringstoets precies in? De balanstest houdt in dat een besluit tot uitkering van dividend alleen genomen mag worden, indien het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die wettelijk of volgens de statuten moeten worden aangehouden.

Het bestuur krijgt bovendien te maken met de uitkeringstoets. De bestuurder (dus niet de aandeelhouder) toetst of de BV ook ná de voorgenomen dividenduitkering, nog steeds in staat is om aan haar verplichtingen te blijven voldoen. Indien de bestuurder wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat de BV dit niet meer zou kunnen, dan zal de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Ontvangt u als DGA de uitkering, terwijl u wist dat uw BV na de uitkering niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan, aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd.
De uitkeringstoets is overigens vormvrij, het ligt niet vast hoe deze er precies uit moet zien. Zo kunt u bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose maken op basis van een inschatting van de toekomstige kasstromen in de BV. De specialisten van HTB accountants & adviseurs kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

Dividenduitkering en coronacrisis

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Heeft u een beroep op deze steunmaatregelen gedaan? Let dan goed op, want er zijn nadere eisen gesteld aan dividenduitkeringen voor u van belang kunnen zijn. Ook indien de BV nog openstaande belastingschulden heeft, waar de BV uitstel van betaling voor heeft ontvangen, kan dit invloed hebben op de mogelijkheid om dividend uit te keren.

Hoogte van de dividend

Hoe hoog de dividenduitkering is, wordt bepaald door de DGA. Zolang uw BV voldoet aan de financiële eisen en wettelijke verplichtingen, zoals hierboven aangegeven, is er geen maximum gesteld aan hoeveel dividend er mag worden uitgekeerd.