Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Eco-activiteit 'weidegang': startdatum naar 1 juni

Eco-activiteit 'weidegang': startdatum naar 1 juni

Vanwege de natte weersomstandigheden dit voorjaar is de startdatum voor de eco-activiteiten ‘weidegang’ voor dit jaar verschoven naar 1 juni. De einddatum blijft 30 september.

Eco-activiteit ‘weidegang’ 1 juni t/m 30 september

De begindatum voor weidegang is verschoven naar 1 juni (was 1 mei). Wilt u de eco-activiteit ‘Overdag weiden’ of ‘Dag en nacht weiden’ toepassen? Dan moeten uw melkkoeien dit jaar, een minimum aantal uren, weiden in de periode van 1 juni t/m 30 september.

Eco-activiteit alsnog toepassen

Heeft u uw melkkoeien niet dagelijks geweid vanaf 1 mei? Dan kunt u wellicht alsnog voldoen aan deze eco-activiteit. U moet de eco-activiteit uiterlijk 15 juni hebben opgeven middels de Gecombineerde opgave (GO).

Na 15 juni wijzigen van ‘dag en nacht’ naar ‘overdag’ mogelijk

Heeft u met de GO de eco-activiteit ‘Dag en nacht weiden’ opgegeven, maar kunt u toch niet voldoen aan de voorwaarden? Dan kunt u dit, ook na 15 juni, omzetten naar ‘Overdag weiden’. U moet deze wijziging uiterlijk 30 september melden bij RVO. Uiteraard moet u wel voldoen aan de voorwaarden voor ‘overdag weiden’.