Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Eco-activiteit weidegang: wijzigen en soms langer weiden

Eco-activiteit weidegang: wijzigen en soms langer weiden

U mag na 15 mei de eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’ omzetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’. Daarnaast is het soms mogelijk dat u de uren na 15 oktober ook meetelt.

Eco-activiteit weidegang omzetten na 15 mei

U moet uiterlijk 15 mei uw eco-activiteiten melden via de Gecombineerde opgave (GO). Na 15 mei mag u geen eco-activiteiten meer toevoegen of wijzigen. Alleen intrekken is toegestaan.

Uitzondering bij weidegang

Na 15 mei is het wel toegestaan om uw eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’ om te zetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’. Dit moet u doen zodra u weet dat u de 2.500 uur niet gaat halen. Deze wijziging van de eco-activiteit moet u uiterlijk op de laatste dag van de definitieve aanvraagperiode doorgeven.

Maand langer weiden soms mogelijk

Binnen de eco-activiteit ‘Weidegang’ loopt de weideperiode standaard t/m 15 oktober. U kunt de weide-uren t/m 14 november ook meetellen als u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U voldoet op 15 oktober aan alle overige voorwaarden van ‘weidegang’.

• U krijg van Qlip op 15 oktober de beoordeling ‘Voldoet nog niet volledig’.

o Deze beoordeling krijgt u alleen indien Qlip het aannemelijk vindt dat u in de periode t/m 14 november het minimaal aantal uren weidegang wel haalt.