Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast

Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast

Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal te behalen punten voor enkele thema’s verlaagd. Hierdoor kunt u eerder aan de ‘instapeis’ voldoen.

Instapeis eco-regeling

Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet u o.a. aan de ‘instapeis’ voldoen. Hiervoor moet u een bepaald aantal ‘punten scoren’ op een vijftal thema’s. Vanuit de praktijk bleek dat vooral het behalen van het aantal punten op de thema’s: ‘Biodiversiteit’ en ‘Landschap’ lastig was. Om toch voldoende bedrijven de kans te geven om aan de eco-regeling mee te doen zijn voor deze thema’s het benodigd aantal punten verlaagd. Dit geldt alleen voor het jaar 2023.

Tabel 1 Benodigde punten per hectare en per thema (2023)

Thema Regio 1 Regio 2 Klimaat 1,50 1,25 Bodem & lucht 0,75 1,25 Water 0,75 0,75 Landschap 0,25 0,50 Biodiversiteit 1,25 0,75

Punten en waarde per eco-activiteit

Het aantal punten en de waarde die u per eco-activiteit kunt behalen zijn niet gewijzigd. Zie hiervoor de tabel van RVO Punten en waarde eco-activiteiten 2023.