Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Eco-regeling en 'vrijstelling' GLMC 7 en 8a

Eco-regeling en 'vrijstelling' GLMC 7 en 8a

Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Dan hoeft u in 2023 niet te voldoen aan GLMC 7 en 8a. Feitelijk geldt ook hiervoor een ‘vrijstelling’. Echter bij GLMC 8a geldt wel een ‘maar’: bij de inzet van niet-productief areaal als eco-activiteit tellen soms wel de punten maar niet de waarde.

GLMC 7 ‘Gewasrotatie’

GLMC 7 heeft geen gevolgen voor de eco-regeling. Wilt u aan de eco-regeling meedoen, dan hoeft u in 2023 niet aan GLMC 7 te voldoen.

GLMC 8a ‘Niet-productief areaal’

Heeft u meer dan 75% grasland? Dan heeft u sowieso een vrijstelling voor GLMC 8a. Heeft u deze vrijstelling niet? Ook dan hoeft u, zoals het nu lijkt, geen 4% niet-productief areaal aan te leggen. Wel moet u binnen de eco-regeling rekening houden met deze eis.

Minder dan 4% niet-productief areaal: wel punten, geen waarde

Wilt u de eco-activiteiten ‘Bufferstroken met kruiden’ of ‘Groene braak’ inzetten? En heeft u minder dan 4% niet-productief areaal op uw bedrijf? Dan tellen voor deze eco-activiteiten wel de punten, maar niet de waarde.

Meer dan 4% niet-productief areaal

Heeft u meer dan 4% niet-productief areaal? Dan mag u, bij de inzet van ‘Bufferstroken met kruiden’ of ‘Groene braak’, voor dat deel dat u boven de 4% uitkomt, wel de waarde meetellen.

Rekenen met weegfactoren

Voor de berekening van uw niet-productief areaal mag u rekenen met ‘weegfactoren’. Voor bijvoorbeeld een ‘sloot’ langs een beheerde rand en een ‘struweelhaag’ geldt een weegfactor van 2. Voor ‘Bufferstroken met kruiden’ en ‘Groene braak’ is de weegfactor 1,5.