Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Ecoregeling in GLB 2023

Ecoregeling in GLB 2023

Binnen het nieuwe GLB (vanaf 2023) kunt u, in het kader van de ecoregeling, een vergoeding ontvangen als u bepaalde maatregelen toepast. Deze vergoeding komt bovenop de basispremie. Voor het uitvoeren van de maatregelen moet u extra inspanningen leveren. Het is dan ook een vergoeding voor ‘maatschappelijke diensten’ en geen inkomenssteun.

Integrale aanpak maatregelen

De maatregelen die u neemt moeten positief werken op vijf thema’s: klimaat, biodiversiteit, landschap, water en bodem. U krijgt echter geen vergoeding voor de individuele maatregelen. Er gaat een puntensysteem gelden, waarbij u meer punten krijgt als u met de verschillende maatregelen beter scoort op alle vijf thema’s. Bij een hoger aantal punten kunt u een hogere vergoeding ontvangen.

Vergoeding per hectare

Neemt u voldoende maatregelen t.a.v. de ecoregeling? Dan kunt u een vergoeding per hectare ontvangen. De inschatting is, dat de vergoeding afhankelijk van uw inspanningen ergens tussen de € 110 en € 130 per hectare komt te liggen. Deze vergoeding geldt dan voor alle hectares.

Maatregelen

De maatregelen, die u binnen de ecoregeling kunt nemen, zijn nog niet definitief. Maar u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: telen rustgewassen, eiwitgewassen, blijvend grasland, kruidenrijk grasland, niet ploegen, landschapselementen, akkerranden, mengteelten of strokenteelt.

Deelname vrijwillig, brede overweging

U bent niet verplicht om aan de ecoregeling mee te doen. U kunt voor eventuele deelname een puur financiële afweging maken. Maar u kunt ook voor ecoregeling kiezen, omdat u maatregelen wilt nemen die gunstig werken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, milieu of biodiversiteit. Of u vindt het van belang om tegemoet te komen aan bepaalde maatschappelijke wensen (bijv. akkerranden). Daarnaast kunnen maatregelen die u nu neemt positief zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld een betere bodemkwaliteit. De keuze is straks aan u!