Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Energiebesparende investeringen

Energiebesparende investeringen

Energiebesparende investeringen

Overweegt u als ondernemer binnenkort energiebesparende investeringen te doen? Dan is het verstandig naar het moment van investeren te kijken. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 namelijk aangekondigd dat vanaf 2024 het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd gaat worden. Ook het plafond van het maximaal investeringsbedrag wordt verlaagd.

Energielijst

Indien u als ondernemer investeert in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 2023 staat, kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Op de Energielijst 2023 (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/energielijst) staan energiezuinige technieken waarvoor u, naast de gebruikelijke afschrijvingskosten, tot 45,5% van de investeringskosten als fiscale aftrekpost kunt opvoeren. De nieuwe investering moet minimaal € 2.500 bedragen. De EIA komt boven op de reguliere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Aanvragen EIA

Om gebruik te kunnen maken van de EIA, moet u binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan, de investering melden bij RVO.nl. Dit kan HTB ook voor u doen. Het aangaan van een investeringsverplichting kan bijvoorbeeld de datum van de opdrachtbevestiging zijn en dus niet altijd de offerte-, factuur- of betaaldatum. En indien de aanvraag te laat wordt ingediend is er geen coulance. Let hier dus goed op.

Investeren in 2023 of 2024

Als u plannen heeft voor energiebesparende maatregelen, kan het dus fiscaal voordelig zijn om deze naar voren te halen en nog in 2023 uit te voeren. U profiteert dan nog van het hoge aftrekpercentage, wetende dat dit percentage in 2024 omlaag gaat. Met de Energie-investeringsaftrek kunt u in 2023 naast de gebruikelijke afschrijvingskosten dus nog 45,5% van de investeringskosten in mindering brengen op uw fiscale winst.