Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Erik Nabuurs: “Door onze mensen, voor onze mensen…”

Erik Nabuurs: “Door onze mensen, voor onze mensen…”

Erik Nabuurs: “Door onze mensen, voor onze mensen…”

Sinds 1 januari jongstleden maakt het team van Kempen Küppers officieel deel uit van HTB accountants & adviseurs. Voor de opdrachtgevers en medewerkers is de overgang soepel verlopen. “We hebben gekozen voor samengaan in fasen”, leggen Ellen Kuijpers en Erik Nabuurs uit, “van nauwe samenwerking vanuit de eigen locatie met de eigen naam geleidelijk ontwikkelen naar een gegroeide organisatie onder de vlag van HTB. Daarmee krijgt iedereen de tijd om hieraan te wennen. En dat werkt!”

Continuïteit

Voor de nieuwe HTB-partners zelf ook overigens, zo licht Erik toe: “De reden voor ons om destijds op zoek te gaan naar een nieuwe samenwerking is juist de continuïteit voor onze mensen. Ons streven is altijd een prettige en productieve werkomgeving met toekomstperspectief.” Voor Ellen en Erik komt die wens overigens ook weer uit verschillende richtingen. “Op een bepaalde leeftijd ga je toch de overweging maken: ‘Wat komt hierna?’. Misschien niet eens zo voor mezelf, maar wel voor de mensen die nog jonger zijn en dromen en ambities voor de toekomst hebben, die wil je perspectief kunnen bieden…”

Voor onze mensen,

“Nu we samen met HTB in dit proces gestapt zijn, merk ik dat ik die zorg los kan laten,” vervolgt Erik, “iedereen is zijn plek aan het vinden en ontdekt nieuwe mogelijkheden. Onze medewerkers omdat de organisatie groeit en er nog meer mogelijkheden ontstaan voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door scholing, verbreding van kennisgebieden en de groeifase van de onderneming als geheel. En onze opdrachtgevers omdat we nog meer expertise in eigen huis hebben, waarbij automatisering en digitalisering natuurlijk een grote rol speelt. Het is mooi om te zien, een echte win-win situatie!”.

… door onze mensen.

Erik besluit: “Het uitgangspunt was een ‘oplossing die onze medewerkers continuïteit en nieuwe kansen biedt’. Dus samen verder in de vertrouwde, gemoedelijke sfeer met meer ruimte voor de ambitie en professionele groei van onze mensen. Maar de reden hiervoor is dat we ook al jarenlang op een fijn team van betrokken mensen hebben mogen rekenen. Daarmee waren we hen ook schatplichtig… Het was de verantwoordelijkheid van Ellen en mij om een partner te vinden die op eenzelfde manier tegen het vak aan kijkt en een team dat op dezelfde fijne manier wil samenwerken. En gelukkig voor ons allemaal hebben we dat bij HTB gevonden…”