Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Extra vragen in Gecombineerde opgave

Extra vragen in Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave 2020 zijn veel extra vragen opgenomen. De meeste vragen worden gesteld vanwege de Landbouwtelling en zijn vooral voor bepaalde ‘statistieken’ van belang. Diverse vragen zijn in eerdere jaren ook al eens gesteld.

Algemene vragen Veel van de extra vragen zijn redelijk eenvoudig te beantwoorden. Deze gaan bijvoorbeeld over de bedrijfsleiding, bedrijfsopvolging, overige grond, beregening en dergelijke.

Huisvesting Bij het onderdeel ‘huisvesting’ moet u, afhankelijk van het stalsysteem (Rav-code), aanvullende vragen beantwoorden. Dit gaat bijvoorbeeld over de vloeruitvoering en/of de uitloop voor uw dieren. Ook voor uw geiten en nertsen moet u nu huisvestingsvragen beantwoorden.

Dierlijke mest Gebruikt u vaste mest en drijfmest? Dan moet u aangegeven welk aandeel vaste mest is en welk aandeel drijfmest. Daarnaast moet u de verdeling op bijv. grasland en bouwland invullen. Daarnaast moet u voor zowel grasland als bouwland aangeven welke aanwendingstechnieken u heeft gebruikt en of u de mest heeft verdund met water.

Mestopslag Ook moet u dit jaar vragen beantwoorden over de opslag van vaste mest en drijfmest, inclusief uw opslagcapaciteit per mestsoort.

Overige vragen Naast bovenstaande verdienen ook onderstaande vragen extra aandacht: • Verbrede landbouw met daarbij per activiteit het aandeel van de totale opbrengst op het bedrijf. • Aanwezigheid ‘Veiligheidsplan’ (met gezondheids- en veiligheidsrisico’s). • Geproduceerde melk van runderen in 2019. En de hoeveelheid die u eventueel zelf heeft verzuiveld.

Het beantwoorden van de vragen is soms eenvoudig, maar kan soms ook veel ‘puzzelwerk’ kosten. Houd rekening met de extra tijd die nodig is voor bij het invullen van uw Gecombineerde opgave.