Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Fiscale Actiepunten 2019 "Voor elke Belastingbetaler"

1 Ruimere heffingskortingen 2 Vanaf 2020 geleidelijke afbouw aftrekposten 2 Lager eigenwoningforfait en minder hypotheekrenteaftrek 2 Ook afbouw uitbetaling arbeidskorting en IACK 2 Stapsgewijs naar twee tariefschijven 2 Start afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld 3 Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpanden 3 Laatste jaar aftrek scholingsuitgaven 3 Forfaitaire rendementen box 3 voor 2019 3 Vergoedingen pleegouders blijven permanent onbelast 4 Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed? 4 Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten 5 Voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen 5 Uitbreiding btw-sportvrijstelling 5 Btw-verhoging gaat u voelen in uw portemonnee 6 Kortere duur partneralimentatie 6 Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen 6 Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen 7 Maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2019 7 Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd 7 Hogere NHG-grens voor hypotheken 7 Meer kinderbijslag en kindgebonden budget in 2019 8 Checklist startpunten 2019 voor elke belastingbetaler

Gerelateerde bestanden