Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Fiscale maatregelen Voorjaarsnota

Fiscale maatregelen Voorjaarsnota

Onlangs is de Voorjaarsnota van het kabinet verschenen met daarin enkele ingrijpende fiscale wijzigingen. Maar als u weet wat u te wachten staat, kunt u er op anticiperen! HTB biedt u een overzicht.

De compensatie voor de te hoge aanslag voor de box-3-heffing zal worden betaald door nieuwe verhogingen van de box-2- en box-3-heffing. Dat blijkt onder meer uit de Voorjaarsnota. Er worden vanaf 2024 twee tariefschijven op box 2-inkomsten ingevoerd: 26% voor de eerste € 67.000 en 29,5% voor alles daarboven. Daarnaast wordt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk-loonregeling verkleind van 25% naar 15%. Maar er zijn meer fiscaal ingrijpende wijzigingen op komst….

Enkele andere maatregelen uit de Voorjaarsnota

• Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 2023. De al opbouwde FOR mag nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld;

• Vanaf 2023 verlaging van de Vpb-grondslag in de eerste schijf van € 395.000 naar € 200.000;

• Vanaf 2025 wordt voor de afbouw van de algemene heffingskorting ook rekening gehouden met het inkomen in box 2 en box 3;

• De in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in twee stappen wordt een jaar vervroegd. Daardoor gaat de onbelaste reiskostenvergoeding al in 2023 naar € 0,21 en in 2024 naar € 0,24 per kilometer;

• Vanaf 2023 wordt het algemeen tarief voor de overdrachtsbelasting (OVB) verhoogd naar 10,1% voor niet-woningen en voor woningen die worden aangeschaft voor andere doeleinden dan zelfbewoning als hoofdverblijf. Deze maatregel komt bovenop de al eerder in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van 8% naar 9%;

• De verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid;

• De expatregeling wordt beperkt tot een inkomensgrens van maximaal € 216.000 (de Balkenendenorm);

• De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2023 verlaagd van € 106.671 euro naar € 27.231. Eerder werd al gesproken over de wens om de vrijstelling geheel af te schaffen per 2024, maar dit is geen definitief besluit (?);

• De voorgenomen verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3 van € 50.000 per persoon naar € 80.000 per persoon gaat niet door. Daarmee wordt een deel van de extra lasten gedekt voor de compensatie van de bezwaarmakers tegen box 3. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in het zogenoemde Kerst-arrest.