Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

FiscKoffer(tje) 2019

Onderstaande onderwerpen worden besproken in het FiscKoffer(tje)

Ondernemer

Stapsgewijs minder zelfstandigenaftrek
Ook digitale publicaties onder 9%-tarief
Wijziging bewijs van intracommunautaire vervoer of verzending
Geldig btw-identificatienummer afnemer verplicht voor toepassing nultarief
Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen
Vrijstelling assurantiebelasting voor landbouwers
Verhoging MRB voor bestelauto’s

DGA

Minder en later verlaging Vpb-tarieven Geen belastingrente meer bij tijdige en juiste Vpb-aangifte

Werkgevers en werknemers

Meer vrije ruimte
Andere wijzigingen in de werkkostenregeling Verhoging bijtelling elektrische auto’s vanaf 2020 Vrijstelling voor verzekering loondoorbetaling bij ziekte en eigenrisicodragerschap
Wijziging grondslag korting voor producten uit eigen bedrijf
Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering

Alle belastingbetalers

Sneller naar twee tariefschijven
Berichten Belastingdienst per post of elektronisch ontvangen
Hogere heffingskortingen
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven
Geen belastingrente meer voor erfbelasting binnen de aangiftetermijn
Beëindiging overgangsrecht saldolijfrenten deels van de baan
Verlenging BPM-vrijstelling voor emissieloze auto’s
Verlenging MRB-vrijstelling voor emissieloze auto’s Verlenging korting MRB plug-in hybride
Meer energiebelasting voor gas en minder voor elektriciteit
Wijziging box-3-heffing over spaargeld op komst

Gerelateerde bestanden