Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

FiscKoffer(tje) 2021

FiscKoffer(tje) 2021

Ondernemer

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Vrijstelling TVL-subsidies

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Walstroom goedkoper

DGA

Minder vennootschaps-belasting betalen

Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up

Beperking verrekening voorheffingen

Werkgevers en werknemers

Verhoging vrije ruimte

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto

Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s

Lage en hoge WW-premie

Aandelenoptierechten aantrekkelijker

Alle belastingbetalers

Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf

Verlaging maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting

Lager eigenwoningforfait

Besluit eigenwoning-regeling wordt wetgeving en aangepast

Overdrachtsbelasting (OVB) en onvoorziene omstandigheden

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Minder verhuurderheffing

Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens

Verplichte gegevens-uitlevering kinderopvang

Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s

Hogere subsidies voor verduurzaming woningen

Gerelateerde bestanden