Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

FiscKoffer(tje) 2023

Ondernemer

Verlaging mkb-winstvrijstelling

Minder afschrijven op gebouwen in eigen gebruik

Wijzigingen EIA en MIA.

Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

Afbouw zelfstandigenaftrek

HIR bij gedeeltelijke staking door overheidsingrijpen verruimd

Kring belastingplichtigen verbruiksbelasting alcoholvrije dranken verruimd

Verhoging btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Goedkeuring uitzondering aftrekbeperking horeca

DGA

Twee box-2-tarieven

Tegengaan ontwijken dividendbelasting

Wettelijke basis voor gerepareerde doorschuifregeling bij terugkeer uit de bv

Afschaffing giftenaftrek

Afschaffen onderscheid open en besloten CV

Aanpak vastgoedaandelentransacties

Vastgoedmaatregel fiscale beleggingsinstellingen

Definitie vrijgestelde beleggingsinstelling wijzigt

Wijziging fonds voor gemene rekening

Werkgevers en werknemers

Herstel maximumbedrag vrije ruimte

Vrijstelling OV-abonnementen vereenvoudigd

Verdere verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Aanscherping criteria bijtelling zonnecelauto

Alle belastingbetalers

Verhogingen in de eerste tariefschijf

Verhoging en afbouw algemene heffingskorting

Meer arbeidskorting

Meer ouderenkorting

Hogere gewijzigde IACK

Aanpassing verhuisregeling in eigenwoningregeling bij partners

Giften in natura beter onderbouwen

Aandeel VvE-reservefonds en derdenrekening

Stopzetting periodieke giften

Overige voorstellen box 3

Box-3-vorderingen en schulden in dezelfde aangifte

Nieuw box-3-stelsel in de maak

Afschaffing betalingskorting IB-aanslag

Aanpak no-cure-no-pay bij WOZ en bpm

Einde STAP-budget

Meer huurtoeslag en kindgebonden budget

Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Verhoging subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s

Nieuwe eerste schijf energiebelasting aardgas

Introductie hardheidsclausule in de Invorderingswet

Gerelateerde bestanden