Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

FiscKoffer(tje)

Onderstaande onderwerpen worden besproken in het FiscKoffer(tje):

Ondernemer

Stapsgewijs naar twee tariefschijven
Geleidelijke afbouw ondernemersfaciliteiten
Minder Energie-investeringsaftrek (EIA)
Lage btw-tarief van 6% naar 9%?
Kleineondernemersregeling wordt omzetgerelateerde vrijstelling
Btw-maatregelen e-commerce
Compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers met Bbz-tegemoetkoming

DGA

Box-2-tarief stapsgewijs omhoog
Beperking voorwaartse verliesverrekening ab-verlies
Verlaging Vpb-tarieven
Korter voorwaarts verlies verrekenen
Geen vastgoedbeleggingen in Nederland voor FBI
Minder afschrijven op uw bedrijfspand
Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen
Afschaffing dividendbelasting en invoering nieuwe bronheffing

Werkgevers en werknemers

Introductie bijtelling fiets van de zaak
Verkorten looptijd 30%-regeling
Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding
Minder subsidie voor praktijkleren
Wijziging jeugd-LIV
Langer loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Uitbetalingstermijn overuren gewijzigd
Uitbreiding geboorteverlof in de maak
Meer pleegzorg- en adoptieverlof

Alle belastingbetalers

Stapsgewijs naar twee tariefschijven
Verruiming heffingskortingen
Stapsgewijze verlaging eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek
Geleidelijke afbouw aftrekposten
Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen
Uitbreiding btw-sportvrijstelling
Verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%
Eigen risico zorgverzekering ongewijzigd
Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen
Meer BPM betalen
Afvalstoffenbelasting fors omhoog
Wijzigingen in energiebelasting

Gerelateerde bestanden

Bel mij terug