Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Fosfaatklassen en -normen 2020 definitief

Vanaf 2020 heeft u te maken met nieuwe fosfaatklassen. Daarnaast daalt de fosfaatgebruiksnorm op gronden in de fosfaatklasse ‘hoog’. Onder voorwaarden kunt u op bouwland een hogere norm toepassen. De normen in de andere klassen zijn gelijk gebleven of gestegen.

Definitieve fosfaatklassen en -normen

In onderstaande tabel kunt u de definitieve klasse-indeling en bijbehorende normen zien. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorstellen.

Belang bemonstering

Heeft u uw grond niet bemonsterd? Door de lagere normen wordt het belang hiervan steeds groter!

Geef PAL- en Pw-getal door

De fosfaattoestand moet u uiterlijk 15 mei melden middels de Gecombineerde opgave. Vergeet u deze in te vullen? Dan valt uw grond automatisch in de fosfaatklasse ‘hoog’.

Normverhoging bouwland

U mag op bouwland met fosfaatklasse ‘hoog’ rekenen met een norm van 45 kg, indien u op de desbetreffende percelen ten minste 20 kg fosfaat per ha toedient middels één of meer van de volgende mestsoorten: • Strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden. • Dikke fractie van meststoffen van rundvee. • Champost. • Gft-compost. • Groencompost.

Op percelen met biologische teelt: 50 kg

Heeft u een bedrijf met biologische teelt? Dan kunt u de norm op de desbetreffende percelen op bovenstaande manier verhogen tot 50 kg per ha. Naast de bovenstaande mestsoorten geldt dit ook wanneer u strorijke vaste mest van varkens gebruikt op de biologisch geteelde percelen.

Melden uiterlijk 31 december

U moet uiterlijk 31 december bij RVO melden op welke percelen u de verhoogde norm heeft toegepast.

Vanaf 2020 gelden andere fosfaatgebruiksnormen. Door de daling van de norm in de fosfaatklasse ‘hoog’ wordt het nemen van grondmonsters steeds interessanter.