Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

GLB 2023: basispremie en voorwaarden

GLB 2023: basispremie en voorwaarden

Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB in. Uw betalingsrechten komen dan te vervallen. U krijgt basispremie op basis van uw subsidiabele hectares. Om de basispremie te kunnen ontvangen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoogte basispremie per subsidiabele hectare

De verwachting is dat u in 2023 over uw eerste 40 ha een basispremie kunt krijgen van ca. € 275. Heeft u meer grond, dan krijgt u over de rest van uw grond ca. € 220 per ha. De basispremie neemt de komende jaren af naar gemiddeld € 195/ha in 2027.

Voldoen aan basisvoorwaarden

Om basispremie te kunnen ontvangen moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ‘conditionaliteit’ genoemd. Een deel van de huidige vergroeningseisen worden hierin opgenomen.

Conditionaliteit

De conditionaliteit bestaat uit ‘Randvoorwaarden’ en ‘Goede landbouw- en milieucondities (GLMC)’. Zie voor meer informatie de site van RVO.

Veelal verplichte regels

De ‘Randvoorwaarden’ en ‘GLMC’s’ zijn vaak reeds verplichte regels uit Europese en Nederlandse regelgeving. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten op het 7e Actieprogramma. Dit geldt met name voor de verplichte bufferstroken (GLMC 4). Vooral de verplichte gewasrotatie (GLMC 7) en de verplichting om 4% van uw bouwland niet-productief te laten (GLMC 8) zullen voor u extra inspanningen betekenen.

Vrijstelling

Teelt u meer dan 75% gras, groene braak en/of vlinderbloemige gewassen? Dan heeft u een vrijstelling voor GLMC 7 en 8.