Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

GLB 2023: eco-regeling verder uitgewerkt

RVO heeft onlangs nieuwe informatie over de eco-regeling op haar site gezet. De eco-regeling is nog niet definitief en kan, op detail, nog wijzigen. Echter, op basis van de informatie van RVO kunt u wel een inschatting maken van uw (on)mogelijkheden.

Nog geen definitief Nationaal Strategisch Plan

De meeste regels van het nieuwe GLB vanaf 2023 worden in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) opgenomen. Naar verwachting stuurt LNV binnenkort de aangepaste versie van het NSP naar ‘Brussel’. Pas na goedkeuring is het NSP, inclusief de eco-regeling, definitief.

Informatie Eco-regeling

Op de site van RVO staat informatie over de eco-regeling, zoals:

• De eco-activiteiten waaruit u vanaf 2023 kunt kiezen.

• Het puntensysteem waarmee u kunt bepalen of u aan de ‘instapeis’ kunt voldoen.

• De waarde per eco-activiteit, die mede bepaalt in welke klasse (bron, zilver of goud) u kunt komen.

Simulatietool vanaf oktober

RVO ontwikkelt een ‘Simulatietool’, waarmee u kunt doorrekenen of u aan de eco-regeling mee kunt doen. Ook kunt u dan bepalen of dit interessant voor u is. Op dit moment loopt hiervoor een pilot. De verwachting is dat de ‘Simulatietool’ (pas!) in oktober voor iedereen beschikbaar komt.