Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Graasdierpremie: wat is niet-subsidiabele grond?

Graasdierpremie: wat is niet-subsidiabele grond?

Heeft u schapen en/of vrouwelijke runderen waarvoor u graasdierpremie aan wilt vragen? Dan moeten deze graasdieren gedurende een bepaalde periode op niet-subsidiabele grond lopen. U kunt in de perceelsregistratie controleren welke percelen niet-subsidiabel zijn. Het is raadzaam om dit jaarlijks te controleren.

Belangrijke voorwaarde graasdierpremie

U kunt voor graasdierpremie in aanmerking komen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van de voorwaarden is, dat de graasdieren waarvoor u graasdierpremie aanvraagt, in de periode van 15 mei t/m 15 oktober onafgebroken op ‘niet-subsidiabele grond’ grazen.

Niet-subsidiabele grond

U kunt in ‘mijn.percelen’ zien welke grond ‘niet-subsidiabel’ is. Deze percelen vallen buiten de groene topografische begrenzing. Op deze percelen mogen de dieren voor de graasdierpremie weiden.

Schriftelijk aantonen

U moet schriftelijk kunnen aantonen, dat de dieren daadwerkelijk op niet-subsidiabele grond hebben gelopen. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een beweidingskalender.

Jaarlijks controleren

De registratie van percelen kan wijzigen. Een perceel kan t.o.v. het voorgaande jaar wel als subsidiabel geregistreerd staan. Het is daardoor van belang dat u jaarlijks de actuele situatie bekijkt, de situatie op 15 mei is leidend.