Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Groenbemester uiterlijk 15 september zaaien voor gebruiksnorm

Groenbemester uiterlijk 15 september zaaien voor gebruiksnorm

Gaat u dit najaar een groenbemester telen? U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor een stikstofgebruiksnorm. Vanaf 2019 heeft u 2 weken langer de tijd om de groenbemester in te zaaien. U moet deze uiterlijk 15 september ingezaaid hebben. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd.

Uiterlijk 15 september inzaaien Wilt u gebruikmaken van de stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester? Vanaf dit jaar moet u de groenbemester dan uiterlijk 15 september inzaaien. Hiermee sluit deze uiterste inzaaidatum aan op de eveneens gewijzigde uitrijperiode van drijfmest op bouwland.

Overige voorwaarden Wanneer u de gebruiksnorm wilt toepassen, dan moet u ook voldoen aan de minimale teelttermijn. Deze is op kleigrond minimaal 8 weken, na deze 8 weken mag u de groenbemester omploegen. Teelt u de groenbemester op zand-, löss- of veengrond? Dan mag u de groenbemester pas na 1 december omploegen.

Gebruiksnorm ongewijzigd De gebruiksnorm blijft t.o.v. van vorig jaar gelijk. Echter teelt u de groenbemester op zand- en lössgrond dan telt vanaf 2019 de gebruiksnorm enkel volledig mee wanneer u de groenbemester teelt na graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas. In alle andere gevallen wordt de gebruiksnorm voor de groenbemester gehalveerd.

Om voor de stikstofgebruiksnorm voor groenbemester in aanmerking te komen, moet u deze uiterlijk 15 september zaaien en voldoende lang telen.