Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Hoe(veel) kunt u nu ‘vrijgesteld’ schenken?

Hoe(veel) kunt u nu ‘vrijgesteld’ schenken?

Hoe(veel) kunt u nu ‘vrijgesteld’ schenken?

Wilt u uw kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Dat kan door te schenken. Hoe en hoeveel hangt af van de situatie. Belastingvrij schenken aan de kinderen levert naast dankbaarheid ook een fiscaal voordeel op. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting.

Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken in 2021?

De jaarlijkse schenkingsvrijstelling bedraagt dit jaar € 6.604. Hierin zit een eenmalige ‘corona’-verhoging van € 1.000 verweven.

Naast de jaarlijkse schenkingsvrijstelling is ook de eenmalige vrijstelling verhoogd. Deze eenmalige vrijstelling kent diverse bestedingsdoelen, zoals een eigen woning, een dure studie of een vrije invulling. De voorwaarden en bedragen voor elk bestedingsdoel zijn verschillend en eenvoudig na te lezen op de site van de belastingdienst. Het woord ‘eenmalig’ betekent wel dat er slechts van één van deze mogelijkheden gebruik gemaakt mag worden en het slim is hier vooraf goed over na te denken. Voor elke eenmalige schenkingsvrijstelling geldt dat de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

De meest bekende eenmalige vrijstelling is die bestemd is voor de eigen woning. De regering heeft besloten om deze schenkingsvrijstelling in 2021 te verhogen tot € 105.302. In de huidige overspannen woningmarkt is een schenking bijna een voorwaarde om nog kans te maken op een leuke woning.

Een andere of aanvullende mogelijkheid voor ouders om hun kinderen te helpen om hun droomhuis te kunnen kopen is het verstrekken van een annuïtaire lening ‘eigen woning’. De jaarlijkse annuïteit kan vervolgens geschonken worden en valt afhankelijk van de annuïteit grotendeels of volledig in de jaarlijkse vrijstelling. Dat levert voor beide partijen fiscaal voordeel op. De kinderen kunnen de daadwerkelijk te betalen rente in aftrek nemen op hun belastbaar inkomen en de ouders worden in de loop der jaren ‘verlost’ van hun overtollige vermogen, waarover ze vermogensrendementsheffing moeten afdragen.