Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2021 bekend

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2021 bekend

De basispremie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare, de vergroeningspremie bedraagt € 111,96 per hectare. Deze bedragen zijn gelijk aan 2020.

Budgetkorting

Deze bedragen worden waarschijnlijk verlaagd met een Europese budgetkorting, echter de hoogte van deze korting is nog niet bekend. Evenals vorig jaar krijgt u geen nationale budgetkorting.

Verrekenen met voorschot

Heeft u deze zomer een voorschot op de basis- en vergroeningspremie ontvangen? Dan verrekent RVO dit voorschot met de definitieve uitbetaling.