Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteiten

Intrekken niet-uitgevoerde eco-activiteiten

Voert u eco-activiteiten niet uit of deels niet uit? Of kunt u niet aan de voorwaarden voldoen? Dan moet u de eco-activiteit actief intrekken. U bent immers verplicht om uw eco-activiteiten door het jaar heen actueel te houden.

Actueel houden verplicht

In de GLB-regeling is opgenomen dat u uw eco-activiteiten ‘actueel moet houden’. RVO legt dit zo uit dat u verplicht bent eco-activiteiten die u (deels) niet of niet volgens de voorwaarden uitvoert, direct moet intrekken.

Voorbeeld eco-activiteit vroeg rooigewas

Heeft u bij de teelt van bijvoorbeeld aardappelen de eco-activiteit ‘vroeg rooien uiterlijk 31 augustus’ opgegeven? En is het niet gelukt om het gewas tijdig te oogsten? Dan moet u deze eco-activiteit intrekken.

Via Gecombineerde opgave

U kunt een eco-activiteit intrekken door de Gecombineerde opgave aan te passen (verwijderen eco-activiteit) en daarna opnieuw insturen. Heeft u de eco-activiteit op een deel van het perceel niet uitgevoerd? Dan moet u het perceel eerst splitsen in ‘Mijn percelen’.

Bij controle mogelijk waarschuwing of korting

Constateert RVO of NVWA bij controle dat u een eco-activiteit niet heeft ingetrokken? Dan krijgt u eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt mogelijk een korting op uw GLB-subsidies.

Niet wachten tot definitieve aanvraag

In de periode van 15 oktober t/m 30 november 2023 vraagt u definitief de GLB-subsidies voor 2023 aan. U geeft dan ook uw definitief uitgevoerde eco-activiteiten op.

Aangezien u de eco-activiteiten actueel moet houden is het advies om niet of niet volledig uitgevoerde eco-activiteiten, ook al is dat vaak niet praktisch, direct in te trekken. Om een waarschuwing of korting te voorkomen kunt u beter niet wachten tot de definitieve aanvraag.