Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Landschapselementen: toestemming, beheer én ter beschikking

Landschapselementen: toestemming, beheer én ter beschikking

Binnen het GLB kunt u ook op landschapselementen premie ontvangen. Bent u niet de eigenaar? Dan zijn zaken als ‘toestemming’, ‘feitelijk gebruik/beheer’ en ‘ter beschikking’ van belang.

Toestemming

U kunt subsidiabele landschapselementen (o.a. sloten) opgeven voor het GLB. Er moet dan sprake zijn van eigendom, huur, pacht of ‘gebruik met toestemming van de eigenaar, verhuurder of verpachter’. Bij dit laatste is een mondelinge toestemming voldoende. Bij controle kan echter wel een schriftelijke verklaring worden gevraagd.

Feitelijk gebruik/beheer

U moet de landschapselementen ook feitelijk in gebruik en/of beheer hebben. Hierbij is het van belang dat u bepaalde activiteiten, zoals snoeiwerkzaamheden of het schoonvegen van sloten, uitvoert of laat uitvoeren.

Ter beschikking hebben van het element

Ook is het van belang dat u het landschapselement ‘ter beschikking’ heeft. Dit betekent dat u zelf bepaalt welke activiteiten, t.a.v. gebruik/beheer, worden uitgevoerd en wanneer. U heeft een landschapselement niet ‘ter beschikking’ als de eigenaar/verhuurder hierin een bepaalde inbreng heeft.

Conclusie: alleen toestemming niet voldoende

Het is niet voldoende als u alleen een toestemming heeft om het landschapselement op te geven. Het landschapselement moet u daadwerkelijk beheren en het element moet ‘ter beschikking’ staan.