Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Langetermijnprognoses varkenshouderij

Langetermijnprognoses varkenshouderij

De langetermijnprognoses voor de varkenshouderij zijn bekendgemaakt. Het saldo van de zeugenhouderij is vastgesteld op € 378 per gemiddeld aanwezige zeug. Voor de varkenshouderij is het saldo € 68 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. U kunt de begrotingsnomen o.a. gebruiken bij bedrijfsbegrotingen voor de komende 5 tot 10 jaar.

Begrotingsnormen

In tabel 1 staan de begrotingsnormen voor de lange termijn voor zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouderij. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW, toeslagen, kortingen e.d.

Begrotingsnormen lange termijn varkenshouderij 2021 (per gemiddeld aanwezig dier) Kengetal Zeugenhouderij Vleesvarkenshouderij

Voerwinst € 600 € 80 Saldo € 378 € 68 Saldo na mestafzet € 268 € 46

Gebruik prognoses

De langetermijnprognoses worden als uitgangspunt gebruikt bij:

• Bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar.

• Aanvragen voor het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL).

• Aanvragen voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De langetermijnprognoses zijn gepubliceerd door Wageningen UR.