Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Meer loonbelasting inhouden voor werknemers uit het buitenland

Meer loonbelasting inhouden voor werknemers uit het buitenland

Inleiding Werken er buitenlandse werknemers bij u in dienst? Wonen deze werknemers in het buitenland? Heeft u deze vragen bevestigend beantwoord? In dat geval ontvangen deze werknemers in 2019 minder nettoloon.

Waardoor komt dat? Dit wordt veroorzaakt door een maatregel uit het Belastingplan 2018, waardoor niet-inwoners van Nederland vanaf 2019 niet langer recht hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Het verschil in nettoloon kan oplopen tot € 120 per maand. Inwoners van EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Voor deze werknemers kan verschil in nettoloon oplopen tot € 50 per maand.

Als het inkomen van de werknemer voor ten minste 90% in Nederland is belast, kan de werknemer via een (voorlopige) aanslag mogelijk wel het belastingdeel in de heffingskorting toepassen.

Juiste loonbelastingtabel Vanaf 1 januari 2019 moeten wij voor de juiste loonverwerking bepalen of voor een werknemer het belastingdeel van de heffingskortingen of slechts het belastingdeel van de arbeidskorting mag worden toegepast. Daarvoor moeten wij dus weten in welk land de werknemer woont, zodat wij de juiste loonbelastingtabel kunnen toepassen.

Waar woont uw werknemer? Waar een werknemer woont wordt bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Verblijft de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk in een vakantiewoning of in een andere woning die hij/zij van u huurt? In dat geval betekent dit nog niet dat de werknemer woonachtig is in Nederland. Een werknemer die hier zijn/haar permanente woon- of verblijfplaats heeft, is wel inwoner van Nederland. Woont of verblijft een werknemer zowel in Nederland als in het buitenland? Dan wordt het al lastiger om vast te stellen of hij/zij in Nederland woont. De werknemer woont in Nederland als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt. Als het gezin van de werknemer nog in het buitenland woont, dan is hij/zij meestal geen inwoner van Nederland. Bij een werknemer zonder gezin is het van belang of de werknemer van plan is zich hier te vestigen. Is hij/zij van plan om alleen korte tijd in Nederland te (ver)blijven, dan is hij/zij geen inwoner van Nederland.

Heeft u reden om te twijfelen over waar de werknemer woont, dan kan de werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij een belastingkantoor in het land waar hij/zij woont. Woont de werknemer in het buitenland? In dat geval moeten wij zijn/haar buitenlandse adres ook in de loonadministratie opnemen. Meer informatie? Wilt u meer weten over deze wijziging, neem dan contact met ons op. Wij lichten de wijziging en de gevolgen daarvan graag nader toe.