Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Meer ruimte voor aanwenden plantaardig restmateriaal

Wilt u plantenresten (zoals voerresten, oogstrestanten, bermmaaisel) op uw grond aanwenden? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. De regels zijn sinds dit jaar wel wat verruimd.

Vrijstelling Plantenresten zult u in principe als afvalstof moeten afvoeren naar bijvoorbeeld een composteerbedrijf. Voor bepaalde plantenresten geldt echter een vrijstelling, zodat u deze kunt aanwenden op (landbouw)grond. De vrijstelling geldt voor land- en bosbouwmateriaal, bermmaaisel en heideplagsel en -maaisel. Het materiaal moet ‘schoon en onverdacht’ zijn, in verhouding zijn met een ‘goede landbouwpraktijk’ en gelijkmatig verdeeld worden over het perceel.

Verdere voorwaarden Wilt u land- en bosbouwmateriaal of bermmaaisel uitrijden? Dan mag u deze plantenresten alleen uitrijden: • Op de plaats of het perceel waar het materiaal of maaisel is vrijgekomen. • Op een aangrenzend perceel of binnen een straal van 100 meter vanaf het perceel waar het materiaal is vrijgekomen. • Op een ander perceel binnen een straal van 5 km. Dit mag alleen indien het perceel zelf of het aangrenzende perceel niet geschikt is.

Heideplagsel en -maaisel mag u uitrijden: • Binnen het natuurgebied waar het is vrijgekomen. • Op een perceel buiten het natuurgebied op maximaal 5 km afstand van de rand van dit natuurgebied. Dit laatste mag alleen indien het natuurgebied zelf niet geschikt is, bijvoorbeeld i.v.m. gewenste verschraling van de grond.

Wilt u plantaardig restmateriaal aanwenden? Beoordeel dan of dit mag en onder welke voorwaarden.