Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mestboekhouding 2022, controleer de laatste puntjes

Mestboekhouding 2022, controleer de laatste puntjes

Het einde van het jaar is weer inzicht. De mestboekhouding loopt per kalenderjaar. Aan het einde van het jaar moet u diverse zaken geregeld hebben. Welke zaken moet u wellicht nog even controleren?

Productierechten

Heeft u pluimvee- varkens of fosfaatrechten nodig of over? U kunt deze rechten t/m 31 december overdragen. Na 31 december geldt de overdracht voor het volgende kalenderjaar.

Mestverwerkingsplicht

Heeft u een mestverwerkingsplicht? Dan moet u per kalenderjaar voldoende mest hebben verwerkt. Het is ook mogelijk om uw mestverwerkingsplicht over te dragen middels een VVO. Heeft u meer mest verwerkt dan u verplicht bent dan kunt u de mestverwerkingsplicht van een ander overnemen (VVO). De overdracht van VVO’s meldt u ook uiterlijk 31 december.

Driepartijenovereenkomst

Heeft u mest verwerkt met een ‘Driepartijenovereenkomst’? Zorg dat u deze overeenkomst uiterlijk 31 december bij RVO meldt.

Mestplaatsingsruimte

Heeft u wat te veel dierlijke mest aangevoerd dan kunt u wellicht gebruik maken van de fosfaatverrekening. Of heeft u organische stof rijke mest gebruikt op uw bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’? U kunt een hogere fosfaatnorm aanvragen. Beide zaken moet u uiterlijk 31 december regelen bij RVO.