Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mestvoorraden: wat zijn de gehalten?

Mestvoorraden: wat zijn de gehalten?

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee komt ook de tijd dat u uw mestboekhouding weer moet afronden. Per jaar moet u de mestvoorraad bepalen en met welke gehalten u moet rekenen.

Belangrijk punt bij controle

De hoeveelheid mest die u in voorraad heeft bepaald samen met de gehalten in deze voorraad mede het mestgebruik op uw bedrijf. De ‘voorraadwaardering’ is een belangrijk onderdeel van de controle op de gebruiksnormen. Uit de praktijk blijkt, dat de NVWA en RVO hier steeds strakker mee omgaan.

Forfaits of analyseresultaten, afhankelijk van afvoer

De grote vraag is of u uw mestvoorraad moet waarderen met de forfaits of met de analyseresultaten van de mest die u heeft afgevoerd. Deze keuze hangt af of u dit jaar en/of vorig jaar mest bemonsterd heeft afgevoerd.

Verschil tussen berekening en opgave

RVO maakt, sommige situaties, ook nog verschil in de gehalten die u moet opgeven (Aanvullende gegevens) en de gehalten waarmee u moet rekenen.

Vier situaties

RVO onderscheidt een viertal situaties afhankelijk of dit jaar of vorig jaar mest bemonsterd is afgevoerd:

• Beide jaren mest bemonsterd afgevoerd. In zowel de opgave als de berekening moet u uitgaan van de analyseresultaten van de mestafvoer.

• Beide jaren geen mest bemonsterd afgevoerd. In zowel de opgave als de berekening moet u uitgaan van de forfaits in de begin- en eindvoorraad.

• Lopende jaar niet, vorig jaar wel mest bemonsterd afgevoerd. Voor de berekening moet u uitgaan van de analyseresultaten van vorig jaar. De opgave van de eindvoorraad moet o.b.v. de forfaits.

• Lopende jaar wel, vorig jaar geen mest bemonsterd afgevoerd. Voor de berekening moet u uitgaan van de forfaits. De opgave van de eindvoorraad moet wel o.b.v. de analyseresultaten (van het lopende jaar).

Boetebeleid Meststoffenwet

RVO heeft bovenstaande werkwijze beschreven in het ‘Boetebeleid Meststoffenwet RVO (2021). Zie bijlage 8. Dit boetebeleid kunt u vinden op de site van RVO.