Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuw GLB mogelijk uitstel enkele voorwaarden voor basispremie

Nieuw GLB mogelijk uitstel enkele voorwaarden voor basispremie

Vanaf 2023 start het nieuwe GLB. Bij deelname krijgt u te maken met nieuwe basisvoorwaarden. De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om de verplichte gewasrotatie en het verplichte niet-productieve areaal pas vanaf 2024 in te voeren. Nederland moet de definitieve keuze nog maken, maar staat hier positief tegenover.

Verplicht voor basispremie

Om de GLB-basispremie te ontvangen moet u aan de basisvoorwaarden voldoen. Een deel van deze voorwaarden zijn omschreven als verschillende ‘Goede landbouw en milieu condities’ (GLMC’s). Nederland kan ervoor kiezen om twee van deze GLMC’s pas vanaf 2024 in te voeren.

GLMC 7 Gewasrotatie

U wordt verplicht om op bouwland elk jaar een ander gewas te telen. Het lijkt er op dat het telen van een vanggewas al ‘tussenteelt’ ook voldoende is. Als Nederland kiest voor de vrijstelling, hoeft u in 2023 nog niet te voldoen aan de rotatie-eis of ‘tussenteelt’. U kunt daardoor in 2023 hetzelfde gewas telen als in 2022.

GLMC 8 niet-productief areaal bouwland

Heeft u bouwland en teelt u in totaal minder dan 75% gras op uw bedrijf? Dan is de hoofdregel dat u 4% van uw bouwland als niet-productief areaal moet inrichten. U mag dit ook invullen met sloten en landschapselementen. Nederland heeft de keuze om het verplichte niet-productieve areaal met 1 jaar op te schorten. Dat betekent dat u in 2023 al uw bouwland in kunt zetten om gewassen te telen. U bent, vanuit het 7e Actieprogramma, wel verplicht om teeltvrije zones aan te houden

Deelname eco-regeling en ANLb, dan toch voldoen

Wilt u naast de basispremie ook nog de eco-premie en/of ANLb-subsidie ontvangen? Dan moet u toch moet voldoen aan GLMC 7 en 8. Het uitstel van deze GLMC’s is dan niet van toepassing.