Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Nieuwsbrief FiscKoffer(tje) Prinsjesdag oktober 2020

Ondernemer

Zelfstandigenaftrek sneller en meer afgebouwd

Berekening KIA verduidelijkt

Winstvrijstelling TOGS en TVL

CO2-heffing voor de industrie

DGA

Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd en verruimd

Eerder coronaverlies 2020 verrekenen

Verhoging tarief innovatiebox

Aftrek liquidatieverlies beperkt

Werkgevers en werknemers

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

Uitzondering splitsing bijtelling ook voor zonnecelauto’s

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

TOFA-uitkering is belast loon

Nieuwe korting voor investeren in banen

Bonus zorgpersoneel

Alle belastingbetalers

Lager IB-tarief in eerste schijf

Hogere heffingskortingen

Lager eigenwoningforfait

Levenslooptegoed eerder belast

Nieuw voorstel box 3

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Uitbreiding overgangsregeling landgoederen

Aanscherping BPM-regels

Langer lage energiebelasting laadpaal

Gerelateerde bestanden